Kanadský zemní plyn je řešením pro Evropu. Výzvou je vybudovat infrastrukturu

Zkapalněný zemní plyn z Kanady by mohl pomoci vyřešit dlouhodobý problém s jeho rostoucí světovou poptávkou a nedostatkem.

Strategická důležitost kanadského zemního plynu vzrostla pro Evropu podle analytiků norské agentury Rystad Energy do kritické výše. Důvodem je ohrožení dodávek zemního plynu z Ruska, jenž v současné době představuje zhruba 40 % evropského importu zemního plynu, a pokles jeho dodávek má způsobit nedostatek plynu na evropském trhu již letos v zimě.

Ilustrační fotografie

Podle Thomase Lilese, viceprezidenta Rystad Energy, jsou projekty výstavby exportních zařízení na východním pobřeží Kanady jednou z největších priorit evropských politiků.

Evropská komise v současné době pracuje na snížení své letošní spotřeby ruského plynu o dvě třetiny a jeho úplné vyřazení do roku 2030. Německo v návaznosti na ruskou invazi na Ukrajinu započalo výstavbu minimálně sedmi zařízení pro import zkapalněného zemního plynu.

Zajištění dlouhodobě spolehlivých dodávek plynu bylo pro Evropu strategickou výzvou i přes vyostřením války na Ukrajině. Světová poptávka po zemním plynu se podle analytiků společnosti Shell má do roku 2040 zdvojnásobit na úroveň 700 milionů tun. Světový nedostatek zemního plynu byl už před invazí na Ukrajinu očekáván zhruba od roku 2025.

Digitrony slaví comeback. Český startup uspěl s technickou stavebnicí

Rusko, jakožto druhý největší producent zemního plynu v roce 2021, mělo pokrýt velkou část této rostoucí poptávky. V roce 2021 představovala ropa a zemní plyn 53 % světové spotřeby energií, zatímco obnovitelné zdroje pokryly asi 13 % světové poptávky. Podle Mezinárodní energetické agentury má ropa a zemní plyn zaujímat minimálně 50 % světové spotřeby energie až o roku 2050 (poměr energie z obnovitelných zdrojů by do tohoto roku měl vzrůst na 26 %). Export zemního plynu je tak vysoce perspektivní i v dlouhodobém hledisku.

Podle Lilese by současná změna na trhu s energiemi mohla způsobit nový investiční cyklus do těžby zemního plynu. Renesance investic by mohla postihnout i východní a západní pobřeží Kanady, kde probíhá stavba exportního terminálu pro zkapalněný zemní plyn. Na atlantickém pobřeží Kanady, které je centrem zájmu pro vývoz plynu do Evropy, se jedná o přestavbě importního terminálu v Saint John (Repsol SA’s LNG v provincii Nový Brunšvik) a výstavbě exportního terminálu v Novém Skotsku (Goldboro LNG project). Zatím však nebyla zveřejněna konkrétní data těchto projektů, podle Lilese by se mohly být projekty operativní nejdříve v roce 2025.

Kanada se na světovém poli těší dobré pozici pro export zemního plynu díky svým bohatým nalezištím, relativně nízkoemisní produkci a praktikám zodpovědným k životnímu prostředí (ESG). Výzvou je však vybudování dostatečné exportní infrastruktury a vládní podpora zvýšení produkce těžby zemního plynu, která naráží na zelené cíle současné vlády. Jednání o nových kanadských exportních projektech probíhá především mezi vládami Kanady a Německa.

Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Kanada.
Zdroj: EnergyNow Media

• Oblasti podnikání: Energetika | Nerostné suroviny a polotovary
• Teritorium: Amerika | Kanada | Zahraničí