Zdroj: CzechTrade

Kancelář CzechTrade v Srbsku prezentovala koncept City For The Future

Ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade Srbsko Martin Šmejc prezentoval česká řešení z oblasti Smart Cities na konferenci o udržitelném rozvoji života ve městech.

Na konferenci v rámci Středoevropské kulturní platformy, kterou v Novém Sadu pořádalo Rakouské kulturní centrum, měla zahraniční kancelář CzechTrade v Srbsku možnost prezentovat koncept City For The Future. Ten byl představen v českém pavilonu na světové výstavě Expo Dubai 2022, jakožto ucelený soubor navzájem propojených řešení od českých firem s cílem přispět k debatě o udržitelném rozvoji měst v blízké budoucnosti.

Ilustrační fotografie

Konference v Novém Sadu představovala první příležitost představit koncept City For The Future srbskému publiku a šanci přispět tak do debaty o moderní architektuře, udržitelném rozvoji, potřebách obyvatelstva v dynamicky se rozvíjejících městských aglomeracích a možnostech aplikace českých řešení v srbských podmínkách. 

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Srbsko.
Zdroj: bmeia.gv.at/sr

• Oblasti podnikání: Kreativní průmysly
• Teritorium: Evropa | Srbsko | Zahraničí

Doporučujeme