Karlovarský kraj usiluje o získání titulu Regionální inovační údolí

Karlovarská agentura rozvoje podnikání společně s Karlovarským krajem projevili zájem o zapojení se do výzvy k získání titulu Regionální inovační údolí. Výzva je určena všem evropským regionům, které podporují vývoj a zavádění inovací.

Vznik Regionálních inovačních údolí je jednou z hlavních iniciativ Evropského programu inovací vyhlášeného Evropskou komisí. Cílem je postavit Evropu do čela v oblasti inovací, posílit startupový ekosystém a prohloubit spolupráci mezi regiony v EU, která má vést ke snižování rozdílu míry a úrovně inovací v jednotlivých regionech.

Ilustrační fotografie

Zájemci o získání označení Regionální inovační údolí, které je může zařadit mezi ty nejinovativnější v EU, musí splnit předem dané podmínky. První podmínkou je zvýšení koordinace a zacílení regionálních investic v oblasti výzkumu, druhou zapojování se do meziregionální spolupráce a třetí podmínkou je nutnost posilování a propojování regionálních inovačních ekosystémů (např. partnerství, příprava společných akčních plánů či realizace společných projektů).

„Zapojení do výzvy Regionální inovační údolí vnímám jako příležitost k dalšímu rozvoji našeho kraje v oblasti inovací, výzkumu a vývoje. V přihlášce jsme uvedli, že bychom chtěli posílit investice do inovací Karlovarského kraje hlavně v oblastech obnovitelné energie a digitální transformace. Díky stanovení našich priorit bychom v budoucnu mohli snáze navazovat kontakty s potenciálními partnery z jiných evropských regionů se stejným nebo podobným zaměřením, vzájemně se inspirovat, případně spolupracovat na inovačních plánech či dokonce vytvořit propojená Regionální inovační údolí,“ uvedl Patrik Pizinger, radní Karlovarského kraje pro oblast regionálního rozvoje.

Zda Karlovarský kraj označení Regionální inovační údolí získá, bude jasné březnu 2024.

Redakčně upravená tisková zpráva Karlovarského kraje

Doporučujeme