Karachaganak v Kazachstánu pracuje jako dříve

Výrobní zařízení společnosti jsou provozována v přísném souladu s plány výroby na rok 2020.

Navzdory výzvám, které pandemie koronaviru způsobila, a poklesu světových cen ropy, Karachaganak Petroleum Operating B.V. pokračuje ve své produkční činnosti jako obvykle. Výrobní zařízení KPO jsou provozována v přísném souladu s plány výroby na rok 2020 a všemi bezpečnostními požadavky.

Kvalita ovzduší v sanitární ochranné zóně a sídlištích v regionech sousedících s polem Karachaganak je pod zvláštní kontrolou. Online měření vzduchové kontroly jsou prováděna stacionárními stanicemi pro monitorování životního prostředí za účasti akreditované laboratoře. Vzorkování a analýza se provádí nepřetržitě.

Zdroj: Centrum obchodní informace kapitál. www.kapital.kz
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Almaty.

Pravidelné novinky e-mailem