Kazachstán letos finančně podpořil agro projekty

Půjčky se uskutečňují v rámci tří programů – Ken Dala, Agribusiness, Isker. Vláda tak podporuje rozvoj chovu zvířat i nákup zemědělských strojů.

V první polovině roku 2022 vyčlenila Agrární úvěrová korporace 182,5 miliardy tenge na financování více než 7900 projektů. Celkově korporace letos plánuje vyčlenit 330 miliard tenge na financování agrobyznysu.

Ilustrační fotografie

V rámci programu Ken Dala jsou poskytovány úvěry agropodnikatelským subjektům na jarní polní a sklizňové práce. Letos v rámci programu získalo zvýhodněné úvěry více než 2,5 tisíce zemědělců v celkové výši 70 miliard tenge, oseto bylo více než 3,7 milionu hektarů osevních ploch. Kromě toho bylo rozhodnuto o přidělení dalších prostředků ve výši 70 miliard tenge.

Program Agrobyznys zahrnuje úvěry velkým a malým zemědělským výrobcům na nákup zařízení, modernizaci zařízení, stavební a instalační práce a doplnění provozního kapitálu. Na 6 měsíců tohoto roku byly poskytnuty půjčky 2900 farmářům ve výši 98,1 miliardy tenge (včetně na jarní polní práce v rámci programu Ken Dala pro následnou náhradu). Z těchto prostředků bylo nakoupeno 19,2 tisíce skotu, 70,5 tisíce drobného skotu, 34 tisíc koní a 1766 zemědělských strojů a zařízení.

Kazachstán po nepokojích? Ekonomiku čekají změny

V rámci programu Isker, zaměřeného na rozvoj začínajících podnikatelů, produktivní zaměstnanost a masové podnikání, bylo alokováno 5,6 miliardy tenge na realizaci 861 projektů.

Pro získání půjčky musí žadatel požádat o radu pobočku korporace působí ve všech regionálních centrech a městech republikového významu nebo centrálu. Půjčky jsou poskytovány na rozvoj chovu zvířat, rostlinné výroby a projekty na zpracování zemědělských produktů.

Zdroj: Centrum obchodní informace kapitál. www.kapital.kz
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Kazachstán.

• Teritorium: Asie | Kazachstán | Zahraničí