kazachstán: Produkce potravin meziročně vzrostla o méně než 2%

Investice do sektoru oproti minulému roku klesly o jednu třetinu.

Za sedm měsíců letošního roku dosáhl objem produkce potravin v hodnotovém vyjádření 898,9 miliardy tenge, reálný růst (včetně inflace) byl 1,6 % ročně. Pro srovnání: ve stejném období loňského roku činil ukazatel 874,5 miliardy tenge, se skutečným růstem 4,4 %. Podíl produkce potravin ve zpracovatelském průmyslu byl 14,7 % (o rok dříve – 15 %). Data jsou poskytována portálem energyprom.kz.
Hlavní podíl v tomto odvětví zaujímá produkce mléčných výrobků – 18,2 % (163,3 miliardy tenge). Mezi klíčové tři segmenty potravinářského průmyslu patřila také výroba moučných výrobků, škrobů a škrobových výrobků (17,5 %, 157,3 miliard tenge) a zpracování a konzervování masa a masných výrobků (16,4 %, 147,3 miliard tenge).
V současné době v zemi působí 164 potravinářských podniků. To je o 6,5 % více než ve stejném období loňského roku.

Zdroj: Centrum obchodní informace kapitál. www.kapital.kz
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Almaty.

 

Pravidelné novinky e-mailem