Kazachstán snížil těžbu hliníkových rud

Za čtyři měsíce země vyprodukovala 1,04 milionu tun surovin.

V lednu až dubnu 2020 těžba v zemi hliníkových rud činila 1,04 milionu tun. Hliníkové rudy se těží v oblasti Kostanay v dolech společnosti Aluminium of Kazakhstan JSC, která je součástí Eurasian Resources Group (ERG).

Dříve ERG oznámila pozastavení Torgayského bauxitového dolu na tři měsíce. Důvodem je pokles cen hliníku v důsledku snížení nákladů na hlavní surovinu, komerční aluminium, která se vyrábí v Pavlodarském závodě na výrobu hliníku.

Vývoz surového hliníku byl podle očekávání snížen a v lednu až březnu 2020 bylo vyvezeno 43,95 tisíc tun produktů v hodnotě 81,6 milionu USD, což je o 37,3 % méně než v předchozím roce, co se týče hmotnosti, a okamžitě o 40,5 % – v hodnotě.

  • 30 % veškerého vývozu bylo odesláno do zemí SNS. Hlavními dovozci kazašského hliníku byly Uzbekistán (11,8 tis. tun v hodnotě 22,7 milionu dolarů) a Rusko (1,2 tis. tun na 2,1 milionu dolarů).
  • 70 % veškerého vývozu bylo odesláno do zbytku světa. Hlavními dovozci mezi zeměmi mimo SNS jsou Turecko (24,1 tis.tun v hodnotě 42,4 milionu dolarů) a Švýcarsko (6,6 tis. tun v hodnotě 12 milionů dolarů).

Zdroj: Centrum obchodní informace kapitál. www.kapital.kz
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Almaty.

Pravidelné novinky e-mailem