Zdroj: CzechTrade

Kdy je nutné danit své aktivity ve Švédsku

Pracujete na stavbě či na montáži ve Švédsku jako podnikatel – fyzická osoba? Vysíláte tam své pracovníky? Máte podnikatelskou činnost se stálou fakturací do Švédska a nejste si jisti, zda máte platit daně tam, nebo v Česku?

V tomto článku najdete základní informace ohledně povinnosti danění ve Švédsku. Pokud zahraniční osoba provozuje individuální podnikatelskou činnost ve Švédsku, je nutné určit, zda zahraniční fyzická osoba má ve Švédsku neomezenou nebo omezenou daňovou povinnost.

Ilustrační fotografie

Pro neomezenou daňovou povinnost existují tři kritéria, která se považují za určující. Tato kritéria jsou: rezident ve Švédsku, trvalý pobyt ve Švédsku a podstatná vazba na Švédsko. Neomezená daňová povinnost znamená, že jste povinni ve Švédsku podat daň a přiznání za všechny své příjmy ve Švédsku a za příjmy ze zahraničí.

Pokud se stěhujete ze Švédska a jste švédským občanem nebo v této zemi žijete alespoň deset let, musíte sami prokázat, že ke Švédsku již nemáte významný vztah. To znamená, že budete odpovědní za prohlášení po dobu prvních pěti let od data odjezdu, podrobně níže v odkazu č. 1.

Odkaz č. 1: https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2023.2/2637.html

Exportní aliance? Staví vzorové chytré město, šíří slávu českého piva

Omezená daňová povinnost znamená, že nemáte neomezenou daňovou povinnost, což v praxi znamená, že výše uvedená tři kritéria nejsou splněna.

Pokud se osoba pracovně zdrží ve Švédsku šest a více měsíců, vzniká jí neomezená daňová povinnost z důvodu trvalého pobytu ve Švédsku. Fyzická osoba, která ve Švédsku podléhá neomezené daňové povinnosti, je zdaněna na základě tří různých druhů příjmů, kterými jsou služby, kapitál a obchodní činnosti.

To znamená, že pokud osoba, která pochází ze zahraničí a má samostatnou podnikatelskou činnost, podléhá dani ve Švédsku, pokud má neomezenou daňovou povinnost. Nezáleží tedy na tom, zda se jednotlivá společnost nachází v zahraničí nebo ve Švédsku. Dotyčný má povinnost přiznat a zdanit veškeré příjmy bez ohledu na to, zda příjmy pocházejí ze zahraničí, Švédska nebo jak ze Švédska, tak ze zahraničí. Pokud má osoba neomezenou daňovou povinnost, musí být také držitelem švédské tzv. F-Skatt (daňová registrace), aby příjem mohl být považován za příjem z podnikatelské činnosti.

Pokud jsou příjmy zdaněny ve Švédsku a v zahraničí, vzniká dvojí zdanění. Abychom zamezili dvojímu zdanění, máme daňové dohody s různými zeměmi. V závislosti na druhu daně, příjmu, zemi atd. pak může být relevantní omezit zdanění jedné nebo obou zemí. Česká republika a Švédsko dohodu o omezení dvojího zdanění mají v rámci jednotného trhu EU.

Pokud fyzická osoba provozuje zahraniční podnikatelskou činnost a pobývá ve Švédsku po dobu kratší než šest měsíců, vzniká jí omezená daňová povinnost. Pro ty, kteří jsou omezenými plátci daně a fakturují za služby poskytované ve Švédsku, platí od 1. ledna 2021 nová pravidla, která jsou detailně popsána v odkazu č. 2.

Odkaz 2: https://www.skatteverket.se/foretag/internationellt/andradeskattereglervidarbeteisverigefran2021/fordigsomharettutlandsktforetag.4.477abf63175b28eb54454f.html#:~:text=Utl%C3%A4ndskt%20f%C3%B6retag%20som%20fakturerar,205%2031%20Malm%C3%B6%0ASverige

V případě nejasností, nebo potřeby pomoci s vašimi podnikatelskými aktivitami, se můžete obrátit na kancelář CzechTrade ve Stockholmu, která vám též může pomoci vyhledat nové obchodní příležitosti jak ve Švédsku, tak i v dalších severských zemích.

Zpracoval kolektiv pracovníků CzechTrade Skandinávie. 
Foto: Archiv CzechTrade

• Oblasti podnikání: Ostatní | Právo, právní služby
• Teritorium: Evropa | Švédsko | Zahraničí

Doporučujeme