Kolumbie hledá investory v těžebním sektoru

Těžební průmysl v Kolumbii je dlouhodobě jeden z hlavních motorů ekonomiky. Sektor napomohl i v postpandemickém oživení země díky těžebnímu potenciálu a směřování kolumbijské vlády k usnadnění těžebních investic.

Dle ministra energetiky Diega Mesy Kolumbie do roku 2030 zdvojnásobí svou roční produkci zlata v meziročním srovnání a bude dál diverzifikovat produkci tím, že se zaměří víc na měď a polymetal. Ambice potvrdila i Kolumbijská geologická služba, která připravila těžební mapu, kde uvádí údaje o bohatství polymetalických kovů, zlata a mědi. Takový potenciál by zemi umožnil stát se do roku 2030 třetím největším producentem mědi v Latinské Americe.

Ilustrační fotografie

Kolumbie připravuje strategický dokument pro zintenzivnění těžby nerostných surovin
Návrh strategie Ministerstva energetiky je založen na třech pilířích: za prvé prohloubení geologických znalostí a tím objevování těžebního potenciálu země. Za druhé agilní a efektivní řízení ze strany vládních institucí pro lepší rozvoj těžebního průzkumu. A za třetí podpora těžby v zemi pro větší konkurenceschopnost a zatraktivnění zahraničních investic. Přilákání národního a zahraničního kapitálu podpoří provádění studií, díky kterým země získá podrobné informace o ložiscích nerostných surovin a v návaznosti bude konsolidovat těžební projekty.

Kromě toho ministr Mesa zdůraznil, že udržitelnost je klíčovým faktorem dalšího rozvoje sektoru. Těžařské firmy investovaly více než 1,2 miliardy dolarů za poslední tři roky mimo jiné do péče o vzduch, vodu a zalesňování. Národní těžební agentura ANM ve spolupráci s velvyslanectvím Kolumbie v Japonsku už v říjnu organizovala webinář pro asijské investory s cílem představit Kolumbii jako ideální destinace pro udržitelnou těžební investice.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade Kolumbie.
Zdroj: portafolio.co, elespectador.com, hsbnoticias.com

• Témata: Ekonomika ve světě
• Teritorium: Amerika | Kolumbie | Zahraničí