Zdroj: CzechTrade

Kolumbie je v Latinské Americe digitálně nejvyspělejší zemí

Digitální vyspělost země v nejnovější studii přiřadila Kolumbii čtvrtou příčku a zařadila se tak mezi digitálně nejvyspělejší státy v Latinské Americe.

Podle výsledků průzkumu studie Transformación con sentido digital 2022 od společnosti EY, která se zaměřuje na auditorské služby, jsou zeměmi s nejvyšší úrovní digitální vyspělosti v rámci Latinské Ameriky Ekvádor (64,67 bodu), Chile (62,73 bodu) a Mexiko (62,11 bodu).

Ilustrační fotografie

Státy mají vysokou úroveň pokroku ve finančním a spotřebitelském sektoru. Kolumbie vynikala stejnou úrovní digitální vyspělosti jako v předchozím roce (60,55 bodu).

Na regionální úrovni zpráva uvádí, že stupeň vyspělosti celého regionu je 61,16 bodu na 100bodové stupnici. Tato průměrná hodnota řadí Latinskou Ameriku do kategorie Rozvíjejících se digitálních schopností.

Jihoameričané jsou posedlí krásou. Investují do ní navzdory krizi

Na vzestupu jsou i investice jednotlivých kolumbijských podniků do digitalizace procesů. Více než polovina respondentů (53 %) potvrdila, že na digitální transformaci vyčlenili větší rozpočet, aby zajistili finance na více konkrétních projektů a urychlili změny požadované trhem.

Celých 42 % účastníků průzkumu uvedlo, že investují do digitalizace za účelem zjednodušení a zefektivnění procesů. Dále 37 % dotazovaných sdělilo, že investice souvisí s narůstající počtem stále více náročných zákazníků. Podle 15 % podniků digitalizace v jejich případě souvisí se změnou strategie firmy.

Zpráva také ukázala, že společnosti s tržbami nad 500 milionů dolarů ročně mají výrazně vyšší úroveň digitální vyspělosti než zbytek podniků v regionu.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade Kolumbie.
Zdroj: portafolio.co

• Oblasti podnikání: Software a ICT služby
• Teritorium: Amerika | Kolumbie | Zahraničí