Kolumbie – jedna z nejlepších zemí Latinské Ameriky v těžebních postupech a potenciálu

Kolumbie si v roce 2021 polepšila v průzkumu Fraser Institute 2021 Mining Perceptions Survey. Celkově se umístila na předních příčkách v rámci regionu.

Každoroční průzkum Fraser Institute 2021 Mining Perceptions Survey je založen na názorech vedoucích pracovníků a manažerů společností zabývajících se průzkumem nerostných surovin po celém světě.

Ilustrační fotografie

Výsledky hodnotí mimo jiné těžební potenciál, veřejnou politiku a regulační otázky. V roce 2021 bylo hodnoceno 84 zemí a regionů, což je více než v jiných letech – 77 jurisdikcí v roce 2020, 76 v roce 2019 a 83 v roce 2018).

Analýza se provádí pomocí tří ukazatelů: indexu nejlepší praxe a nerostného potenciálu, který řadí regiony na základě jejich geologické atraktivity; indexu vnímání politiky, což je složený index, který měří vliv vládní politiky na postoj k průzkumu; a indexu investiční atraktivity, který je vytvořen jako kombinace předchozích dvou.

Investičními faktory, v nichž Kolumbie v průzkumu pro rok 2021 dosáhla vysokého skóre, jsou nerostný potenciál (83 % oproti 82 % v roce 2020), dostupnost pracovní síly (77 % oproti 67 % v roce 2020) a obchodní překážky (71 % oproti 67 % v roce 2020). 

Jihoameričané jsou posedlí krásou. Investují do ní navzdory krizi

Pokud jde o index vnímání politiky, Kolumbie se posunula na 51. místo poté, co se v roce 2020 umístila na 59. příčce ze 77 sledovaných zemí. V indexu atraktivity pro investice do těžebního průmyslu země získala 29. pozici z 84 hodnocených oblastí a klesla o jeden stupeň.

V indexu osvědčených postupů a nerostného potenciálu se Kolumbie nachází na 18. místě z 84 zkoumaných teritorií, což představuje pokles o pět míst z 13. pozice v roce 2020. Kolumbie je však v Latinské Americe statisticky druhá hned za Ekvádorem a zároveň před hlavními těžebními destinacemi, jako jsou Peru, Mexiko, Chile, Brazílie a Venezuela.

Podrobnější analýzu těžebního průmyslu Kolumbie zpracovala zahraniční kancelář CzechTrade v Kolumbii, kterou najdete v blízké budoucnosti na našich webových stránkách.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade Kolumbie.
Zdroj: portafolio.co

• Oblasti podnikání: Investice | Nerostné suroviny a polotovary
• Teritorium: Amerika | Kolumbie | Zahraničí