Největší projekt venkovského propojení internetem v Kolumbii pokročil do další fáze

Zmenšení digitální propasti mezi venkovem a velkými městy: úkol pro kolumbijskou ministryni informatiky Karen Abudinen.

Vládní iniciativa internetového připojení pro menší komunity napříč celou zemí, která je součástí Národního rozvojového plánu pro roky 2018–2022 a dokumentu Pacto por Colombia, pacto por la Equidad, má být podle Ministerstva informatiky klíčovým nástrojem pro urychlené vyřešení digitální propasti mezi internetovým připojením ve městech a v odlehlých částech země.

V rámci tohoto významného projektu bude mít do roku 2030 přístup k internetu zdarma přibližně 10 tisíc venkovských komunit v celkem 32 departmentů země. V současnosti Ministerstvo informatiky (MinTIC) zahajuje nabídkové řízení na projekt Digitální centra (Centros Digitales), zveřejněním návrhu specifikací tak, aby zúčastněné strany mohly k projektu vyjádřit své komentáře a připomínky.

Iniciativa počítá s investicí více než 2,1 bilionu pesos, které by měly v budoucnu zaručit, že až 10 tisíc venkovských komunit bude mít přístup k bezdrátové internetové síti s dlouhodobým provozem. Podle ministryně se jedná o jeden z nejambicióznějších projektů připojení venkova v historii Kolumbie a vytvoření více příležitostí pro venkovské obyvatelstvo. Tato digitální střediska budou umístěna hlavně ve vzdělávacích institucích, z nichž bude mít prospěch více než 1 300 000 studentů. Komunita v okolí bude moci připojení využívat také,a to pomocí WiFi, které bude poskytovat pokrytí až 7800 m2 (v okolí digitálního centra).

Realizace těchto center bude rozdělena do dvou velkých regionů, takže v tomto nabídkovém řízení budou zadány celkem 2 zakázky. Cílem takového schématu je zaručit efektivitu nákladů a doby instalace.

Veškeré informace o tomto významném projektu mohou zájemci získat na veřejném portálu výběrových řízení SECOP II, kde jsou zveřejněny studie a dokumenty týkající se nabídkového řízení FTIC-LP-38-2020.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade v Bogotě
Zdroj: https://www.mintic.gov.co
• Oblasti podnikání: Služby | Software a ICT služby
• Teritorium: Kolumbie