Kolumbie patří mezi lídry v digitální transformaci zemí OECD

Kolumbie je třetí nejlepší zemí v indexu OECD měřící politiku směrem k digitální transformaci.

V historicky prvním srovnání současného stavu a budoucích kroků v otázce digitalizace státní správy všech zemí OECD, se Kolumbie umístila na třetím místě. Index, podle kterého se úroveň měří, zahrnuje celkem šest kategorií: digitální design, otevřená data, vláda jako platforma, otevřenost systému, účast uživatelů a proaktivita státu. V posledních dvou kategoriích byla Kolumbie druhá a první. V celkovém hodnocení se tato latinskoamerická země umístila za první Koreou a druhým Spojeným královstvím.

Podle komentářů OECD korespondují tato data se stavem v roce 2019. Výsledky jsou slibné ale skromné, protože pouze několik zemí OECD směřuje k vyspělé digitální vládě. Studie také uvádí, že většina zemí zavedla institucionální modely, které poskytují pouze nezbytnou politickou a operativní podporu reformám vedoucí k digitalizaci státní správy a stále existuje mezera v rozšiřování dopadu a dosahu v oblasti e-governmentu. Nejvýkonnější země podle indexu vynikají především v oblasti digitálního designu a dimenzí veřejného sektoru založeného na datech.

V první katergorii, digitální design, byla Kolumbie třetí po Koreji a Japonsku, kde OECD poukazuje na to, že byly vyvinuty spolehlivé strategie, které vytvořily koordinační struktury se silnými rozhodovacími pravomocemi pro realizaci a integraci procesů a konzistentní design v otázkách poskytování služeb. V druhé kategorii, veřejném sektoru založeném na otevřených datech je Kolumbie za Spojeným královstvím, Dánskem, Koreou a Španělskem.

Klíčovým bodem hodnocení této kategorie byla existence politiky a integrace dat veřejného sektoru a digitální soudržnost. Třetí kategorií, vláda jako platforma, se umístila Kolumbie na páté příčce za Spojeným královstvím, Koreji, Portugalsku a Kanadě. Nejlepší země v této kategorii dokázali vytvořit standardizovanou politickou strategii napříč organizacemi veřejného sektoru.

Čtvrtý koncept měří otevřenost nad rámec zveřejňování vládních údajů v otevřeném formátu. Zahrnuje snahy o podporu využívání technologií a dat ke komunikaci a účasti na formulování politiky a designu jednotlivých služeb. Zde se Kolumbie umístila na 11. místě. Pátá kategorie, která měří účast uživatelů, je Kolumbie druhá za Dánskem. V poslední šesté kategorii, měřící proaktivitu státu, Kolumbie vede a vyniká, protože ve srovnání s většinou zemí nejen že přijala formální požadavky, ale navíc vyvíjí metodiku a mechanismy financování jednotlivých projektů, a také vytváří politické instrumenty pro monitorování jednotlivých aktivit.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade Kolumbie.
Zdroj: www.portafolio.co
• Oblasti podnikání: Software a ICT služby
• Teritorium: Amerika | Kolumbie | Zahraničí