Kolumbie plánuje investovat 2,9 miliardy USD do rozšíření těžby a distribuce zemního plynu

Kolumbijské plány na expanzi zemního plynu budou podle průmyslového sdružení Naturgas vyžadovat v příštích třech letech investice ve výši přibližně 2,9 miliardy USD.

Podle slov výkonného prezidenta skupiny Orlanda Carbalese až 1,2 miliardy z toho půjde na hledání nových zdrojů a na těžbu samotnou. Zbytek připadá na iniciativy v oblasti dopravní a distribuční infrastruktury.

Podle projekcí Naturgas investice do průzkumu a těžby budou vedeny vrtnými a vývojovými aktivitami v regionu Piedemonte v departmentu Casanare, u nichž se očekává, že obdrží přibližně 400 milionů USD. Dalších 170 milionů USD bude přiděleno na průzkum na moři a 140 milionů na frakování.

Projekty infrastruktury zahrnují terminál na opětovné zplynování zkapalněného zemního plynu a související plynovod v hodnotě 700 milionů USD a také plynovod Jobo-Medellín v hodnotě 400 milionů USD. Orlando Carbales je přesvědčen, že výběrové řízení na zmíněný projekt terminálu opětovného zplynování zemního plynu bude zahájeno v první polovině tohoto roku, a to navzdory současné nejistotě ohledně toho, kdo a jak bude infrastrukturu financovat.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Kolumbie.
Zdroj: bnamericas.com
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Energetika | Nerostné suroviny a polotovary
• Teritorium: Amerika | Kolumbie | Zahraničí