Kolumbie představila nové priority v energetice pro příštích 30 let

Decentralizace, digitalizace a dekarbonizace jsou základními tématy aktualizovaného třicetiletého energetického plánu zpracovaného Plánovací jednotkou pro těžbu a energetiku (zkráceně UPME).

Náměstek ministra energetiky Miguel Lotero vysvětlil, že při vývoji tohoto nového plánu orgán identifikoval tři hlavní výzvy energetické proměny země: decentralizaci systému, který je stále méně vertikální, odklon od fosilních paliv a digitalizaci, která bude v budoucnu umožňovat určit proměnné a změny v rozhodovacích vzorcích. Lotero dodal, že v budoucnu na stejný problém bude existovat více řešení a koncoví uživatelé díky digitalizaci budou mít svobodu rozhodovat se kdy, jak a z jakých zdrojů budou energii čerpat a spotřebovávat.
Nynější podoba energetického plánu 2020-2050 není podle slov UPME konečná a slouží jako výchozí bod pro dílčí aktualizace v příštích dvou letech, v průběhu kterých budou vyslechnuty názory odborníků.

Podle plánovací jednotky je také nezbytně nutné v následujících třech desetiletích diverzifikovat energetickou matici země tak, aby se Kolumbie postupně vzdálila od fosilních paliv, ale zároveň uspokojila stále rostoucí poptávku po energii. Nicméně UPME počítá i do budoucna s využitím fosilních paliv, která budou hrát i nadále důležitou roli, ačkoliv obnovitelné energie se podle instituce v energetické matici objeví jako hlavní zdroj výroby elektřiny. 

Náměstek Lotero také uvedl, že vodík bude v kolumbijském energetickém sektoru hrát stále důležitější roli. Úřady již dříve uvedly, že plány pro rodící se vodíkový a geotermální sektor budou zveřejněny ještě letos.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Kolumbie.
Zdroj: bnamericas.comraveza.com
• Oblasti podnikání: Energetika
• Teritorium: Amerika | Kolumbie | Zahraničí