Kolumbie připravuje pravidla nabídkových řízení pro těžební koncese

Podle zpráv místních médií chce Národní těžební agentura (ANM) posílit průzkum v perspektivních oblastech těžby zlata, mědi, niklu a smaragdů.

Náměstkyně ministerstva dolů a energetiky Sandra Sandovalová uvedla, že první dva koncesní bloky se nacházejí v departmentech Cesar a La Guajira, jejichž hlavním zdrojem je měď. ANM usiluje o produkci mědi ve výši dvou milionů tun do roku 2030. Už v loňském roce úřady uvedly, že letošní aukce budou zahrnovat 18 oblastí v departmentu Antioquia, dvanácti v Tolimě a sedmi mezi Cesarem a La Guajirou. Kolumbijský ministr dolů a energetiky Diego Mesa rovněž sdělil, že úřady se zaměří na nejméně tři hlavní oblasti mědi a zlata, přičemž 30 nových projektů bude vyžadovat investice ve výši pěti miliard USD a potenciál generovat více než 7000 pracovních míst do roku 2024. Podle ministra však tyto projekty budou záviset na schválení příslušných environmentálních licencí.

Další iniciativou ministerstva je začlenění malých a středně velkých těžařů do formálního finančního systému. Na podpoře tohoto projektu se podílí Národní těžební agentura (ANM), Meziamerická rozvojová banka a Rozvojový program OSN. Cílem kolumbijských orgánů je znovu aktivovat ekonomiku posílením těžebního průmyslu prostřednictvím formalizace těžařů a rychlejšímu přístupu k bankovním půjčkám s cílem zlepšit procesy a reaktivovat jejich operace.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Kolumbie.
Zdroj: 
bnamericas.com
• Oblasti podnikání: Nerostné suroviny a polotovary
• Teritorium: Kolumbie