Zdroj: CzechTrade

Kolumbie prodlužuje platnost zvýšené daně 35 % z dovozu obuvi

Platnost speciálního celního tarifu vztahující se na import produktů obuvnického průmyslu do Kolumbie bude prodloužen o další 3 roky.

Vyhláškou 2632 z 30. prosince 2022 bylo rozhodnuto prodloužit 35% clo na dovoz obuvi ze zahraničí. Sazba se týká párů bot, které budou importovány za hodnotu FOB nižší nebo rovnu prahovým limitům stanoveným mezi 6 a 10 americkými dolary (v závislosti na typu obuvi nebo podpoložce tarifu). V případě dovozu svršku obuvi bude uplatněna vyhláškou stanovená sazba tehdy, pokud je deklarovaná cena FOB nižší nebo rovna 5 dolarům za brutto kilo.

Ilustrační fotografie

Ministr obchodu, průmyslu a cestovního ruchu Germán Umaña poukazuje, že opatřením vláda podporuje místní výrobní řetězce, které stimulují národní produkci. Jedná se totiž o sektor, který z více než 90 % tvoří mikro, malé a střední firmy. Navíc je to pro zemi skvělý generátor pracovních míst, a proto je nutné ochránit skupinu podnikatelů a zlepšit podmínky na trhu.

Daň se týká obuvnických výrobků původem ze států, které s Kolumbií nemají ujednány platné obchodní dohody. České republiky a ostatních unijních států se zvýšená sazba cla netýká a může jim tak poskytnout určitou konkurenční výhodu.

ExportMag: Světelný tunel nebo les ze skla. Česká svítidla září za mořem i v Arábii

Naše kancelář CzechTrade Kolumbie dlouhodobě podporuje české výrobce a exportéry kvalitní obuvi, především té pro obranné a záchranné složky. Jsme rádi, že díky vynaloženému úsilí, dobrému povědomí o kvalitě českých výrobků a vybudování pevných obchodních vztahů s místními partnery se některým českým značkám podařilo na kolumbijském trhu uspět v několika tendrech.

Zpracovala zahraniční kancelář CzechTrade Kolumbie.
Zdroj: portafolio.co

• Teritorium: Amerika | Kolumbie | Zahraničí