Kolumbie si podle ratingové agentury udržuje stejné hodnocení jako před pandemií

Společnost Moody’s nezměnila klasifikaci Kolumbie, nicméně revidovala ekonomický výhled ze stabilního na negativní.

Ratingová agentura Moody’s nezměnila ani po aktuálních dopadech pandemie rizikovost Kolumbie, která je momentálně klasifikována jako Baa2. Společnost nicméně revidovala výhled ze stabilního na negativní.

Moody’s k udělení ratingu uvádí tři aspekty hodnocení: sérii obezřetných makroekonomických politik, odolnost ekonomiky vůči vnějším šokům a efektivní strategii financování, pokud jde o náklady a diverzifikaci zdrojů.

Změna výhledu ratingu ze stabilního na negativní odráží nárůst ekonomických a fiskálních rizik vyplývajících z pandemie Covid-19 a dopad na vývoj fiskálního deficitu a veřejného dluhu. 

V budoucnu ratingová agentura vyhodnotí iniciativy fiskální konsolidace, aby určila jejich dopad na úvěrový profil země v roce 2021.
Pozitivní zprávy zní i z Ministerstva financí, které hovoří o tom, že ačkoliv země letos čelila nebývalým ekonomickým, fiskálním a zdravotním výzvám, tak na konci roku 2020 zaznamenává z hlediska financování velmi pozitivní bilanci. Podpora od místních i zahraničních investorů přináší vládě optimismus ohledně procesu ekonomické reaktivace v roce 2021.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře
CzechTrade Kolumbie. 
Zdroj: www.portafolio.co
• Teritorium: Amerika | Kolumbie | Zahraničí