Kolumbie si získává popularitu v oblasti zdravotní turistiky

Kolumbie je jednou z nejoblíbenějších světových destinací pro lékařské a estetické zákroky v posledních letech. Dobře připravení odborníci, technologická vybavenost a dostupné ceny řadí Kolumbii na vrchol světového žebříčku.

V roce 2020 byl průměrný počet zahraničních pacientů v Kolumbii třetí nejvyšší po Thajsku a Mexiku. Podle údajů Ministerstva obchodu, průmyslu a cestovního ruchu tito zahraniční pacienti ušetří 10 až 35 % nákladů spojených se zákroky. Mezinárodní společnost pro estetickou plastickou chirurgii k tomu dodává, že příznivými faktory pro volbu Kolumbie jsou také vyškolení odborníci a technologická připravenost.

MInisterstvo vnitra

Vedle obrovské poptávky ze strany cizinců po estetických zákrocích, jako jsou tvarování postavy nebo liposukce, Kolumbie disponuje špičkovým vybavením i v oftalmologii, kardiologii či onkologii. Hlavní město Bogota je tak typickou destinací pro operace srdce, Medellín je známý kosmetickou chirurgii, očními zákroky nebo stomatologickými úkony.

Digitální řešení jako telemedicína, e-health či big data jsou v Kolumbii na vzestupu
Především pandemie covid-19 jinak velmi rozvinutému a kvalitnímu zdravotnictví ukázala, že v tomto odvětví má země ještě co dohánět. České firmy by v této otázce mohly nabídnout řešení telemedicíny umožňující vzdálený přístup na hůře dostupná místa v zemi, aplikace ke zlepšení administrativních procesů v rámci jednotlivých nemocnic, nebo řešení, která zjednoduší nebo unifikují databáze, a tím umožní výměnu informací o pacientech mezi nemocnicemi a institucemi a zároveň zaručí ochranu proti zneužití těchto dat.

Navíc, čeští exportéři by mohli nabídnout zdravotnickou techniku velmi žádanou místním trhem. Především chirurgické, stomatologické a veterinární nástroje, ortopedická zařízení, naslouchátka, protetické přístroje, diagnostická zobrazovací zařízení, laboratorní vybavení a další. Každá společnost, která uvažuje o dodávání zdravotnického zařízení na místní trh, musí počítat s procesem vyřízení povinné registrace u Národního institutu kontroly medikamentů a potravin INVIMA (www.invima.gov.co). 

Kontakty a informace o příležitostech je možné získat na oborových veletrzích jako Belleza y Salud (www.feriabellezaysalud.com) nebo na zdravotnickém veletrhu MEDITECH (www.feriameditech.com), který je pořádán za spolupráce Asociace kolumbijských nemocnic a klinik (ACHC) a Messe Düsseldorf v Bogotě. Příští ročník se bude konat v červnu roku 2022. Také naše kancelář CzechTrade v Bogotě může pomoci českým exportérům s výběrem kvalitního a silného místního partnera a tím usnadnit českým firmám vstup na místní trh.

Zdroj: elespectador.com
Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade Kolumbie.
• Teritorium: Amerika | Kolumbie | Zahraničí