Kolumbie učinila další krok k obnovení železničních spojení v zemi

Vláda představila hlavní plán reaktivace železnic, návrh zákona se bude řešit v průběhu prosince.

Cílem je rozšířit komerční přepravu po železnici ze současných 420 km na 1077 km. Návrh nového zákona o železnici by měl být připraven v prosinci a jeho schválení proběhne v první polovině příštího roku. Zákon má definovat jasná pravidla jak pro investory, tak pro provozovatele jednotlivých koridorů. V současnosti už zhruba rok železnici používá pro přepravu nákladu několik málo společností, některé z nich v rámci zkušebního provozu.

Jedná se o ocelárnu Acerías Paz del Río, která přepraví přibližně 850 tun nákladu měsíčně na trase Belencio – Tocancipá. Trať z La Dorada do Santa Marty už čtyři měsíce využívá mlékárenská společnost Alpina. Po stejné trati jezdí též kontejnery společností zaměřujících se na přepravu zboží z pobřeží do vnitrozemí. Mezi klíčové body plánu reaktivace železniční dopravy je aktualizace předpisů týkajících se železniční infrastruktury, posílení pravomocí Národní agentury pro infrastrukturu (ANI) v otázce řízení jednotlivých projektů a také vypracování studie trhu a poptávky po tomto typu přepravy.

Jako součást rozvojového plánu byly představeny také jednotlivé projekty ve třech fázích. První skupina odpovídá koridorům na národní úrovni a projektům, které jsou v plánu rozvoje prioritní. Jedná se o Pacifický koridor, trať z Bogoty do Belencita a koridor La Dorada – Chiriguaná. Skupina druhá odkazuje na oceánské propojovací koridory, které podle vlády budou sloužit k využití obchodního potenciálu tichomořského a atlantického pobřeží a integrují hlavní průmyslové oblasti země. Jedním z cílů bude také zlepšit železniční spojení od moře do města Medellín. Pokud jde o třetí skupinu, tak ta sdružuje regionální koridory a zahrnuje příměstský vlak v oblasti Valle del Cauca, vlak Carare v departmentu Santander, RegioTram de Occidente, RegioTram del Norte, první linku bogotského metra a její expanze, úseky I, II a III železnice v Antioquii a tvz. Karibský vlak.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade Kolumbie.
Zdroj: 
www.portafolio.co
• Teritorium: Kolumbie