Kolumbie vybuduje 70 malých vodních elektráren

Kolumbie si vystavěním malých vodních elektráren klade za cíl zajistit pevnou energii do regionů. Mimo jiné také přijala zákon o energetické přeměně činící z Kolumbie atraktivní zemi pro investice.

Jedná se o malé průtočné vodní elektrárny, jejichž výkon je v rozmezí 500 a 20 000 kW. Právě vystavění 70 elektráren je součástí strategie vlády ohledně energetické přeměny v zemi s důrazem na obnovitelné zdroje.

Ze sedmdesáti elektráren je 39 s výkonem do 10 megawattů (MW) a 15 elektráren s výkonem v rozmezí od 10 do 20 MW. Za zmínku stojí fakt, že od roku 2007 do května roku 2021 je již evidováno na 568 projektů ohledně vodní energie.

Náměstek ministra energetiky Miguel Lotero uvádí, že Kolumbie díky své unikátní geografické poloze má vysoký potenciál pro vodní energii, na které je z historického hlediska země závislá z více než dvou třetin. Oddělení Plánování těžby a energetiky spočítalo potenciální výkon vodních zdrojů v Kolumbii na 65 GW.

V současné době je v různých fázích rozestavěno na 33 projektů ve více než deseti regionech. Dle ředitelky Kolumbijské asociace výrobců elektrické energie Natalie Gutiérrez jsou právě vodní elektrárny klíčové pro energetickou přeměnu v zemi, kdy zdůrazňuje nulové emise, obnovitelnost zdroje a spolehlivost, čistotu a flexibilitu energie.

Tyto elektrárny nejsou ovšem důležité jen z hlediska energie samotné, ale přináší také výnosy místním obcím a regionům v podobě tvorby nových pracovních míst, kdy např. výstavba elektrárny v oblasti Antioquia přinesla přes tisíc nových pracovních míst.

Kolumbie se také před nedávnem stala členem Mezinárodní energetické agentury, což je autonomní organizace při OECD, která vznikla v 70. letech minulého století jako reakce na ropné šoky. Nyní je její činnost rozšířena mimo jiné o analýzu globálních klíčových energetických trendů či o podporu udržitelné energetické politiky.

Prezident Duque tento krok považuje jako plnění svých slibů z kampaně, že v zemi dojde k přechodu na energii z obnovitelných zdrojů. Dalším jeho krokem je schválení zákonu o energetické přeměně, který například přináší investiční pobídky a daňové úlevy pro projekty na bázi zeleného a modrého vodíku.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade Kolumbie.
Zdroj: portfolio.co a mpo.cz
• Témata: Ekonomika ve světě
• Oblasti podnikání: Energetika
• Teritorium: Amerika | Kolumbie | Zahraničí