Zdroj: CzechTrade

Kolumbie vyčlení bilion pesos na sociální programy

Kolumbie navyšuje rozpočet na sociální programy související se sektorem vody a základní hygieny o jeden bilion kolumbijských pesos. Peníze poslouží při přestavbě infrastruktury, domů a bytových jednotek v nejchudších částech v zemi.

Kolumbijské ministerstvo bydlení v následujících letech na rozpočet sociálních programů spojených se sektorem vody a základní hygieny vyčlení třikrát více peněz, než se očekávalo.

Ilustrační fotografie

V Kolumbii žije necelých 40 % obyvatel pod hranicí chudoby. Z 51,27 milionu obyvatel nemá 3,5 milionu Kolumbijců přístup k vodohospodářským službám a dalších 12,5 milionu má nedostačující přístup.

Jeden z projektů pro department La Guajira se zaměřuje na identifikaci, obnovu a následnou údržbu infrastruktury. Hlavním motivem je vylepšit jakost vody a snížit nemocnost dětí právě v důsledku její špatné kvality.

Odkaz Bati žije, exportéři zavádějí jeho systém vedení firmy

Skoro třetina kolumbijských domácností má své bydlení v takovém stavu, který nesplňuje normy. Další program Změň svůj dům (Cambia mi casa) 3745 domácnostem komplexní zásah do koupelen, podlah, kuchyní či napojení na základní vodohospodářské a hygienické služby. Tyto zásahy do budoucna usnadní život více než 18 000 občanům.

V neposlední řadě si kolumbijská vláda dala za cíl vypracovat speciální program sociální politiky zaměřený na bydlení obyvatel v chudých oblastech. Doposud bylo vylepšeno a nově vystavěno na 120 domů ve 22 obcích. Zlepšení bylo primárně zaměřeno na domorodé komunity v departementech Cauca, Antioquia, Caldas, Córdoba, Sucre a Cesar.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade Kolumbie.
Zdroj: bnamericas.com

• Témata: Ekonomika ve světě
• Teritorium: Amerika | Kolumbie | Zahraničí

Doporučujeme