Kolumbie zahájí další kolo těžby zlata v roce 2022

Začátkem příštího roku bude v Kolumbii probíhat další kolo těžby zlata a bude zahájen příjem nabídek na smlouvy o průzkumu ložisek zlata v různých oblastech.

Národní těžební agentura (ANM) se aktivně zapojí a bude se snažit připravit půdu pro vybrané společnosti tím, že bude o projektech jednat s místními komunitami a správními orgány.

Ilustrační fotografie

Podle kolumbijského ministra pro energetiku Diego Mesa v roce 2020 se v Kolumbii vytěžilo 47,6 tuny zlata. Dále pak HDP kovových nerostů vykázal mezi lednem a zářím 2021 růst o 17,6 %, a to jak díky vyšší produkci zlata, tak i díky produkci stříbra, mědi a smaragdů. Do roku 2030 se očekává zdvojnásobení těžby zlata, jelikož dle ministra Mesy vláda bude dál posilovat průzkumné aktivity. Prvním krokem k dosažení těchto ambicí provede kolumbijská vláda již v následujícím roce.

Jihoameričané jsou posedlí krásou. Investují do ní navzdory krizi

Dle předsedy ANM Juana Miguela Durána nové kolo těžby zlata v roce 2022 a celkový rozvoj těžebního odvětví v Kolumbii bude nově podporovat agentura na základě čtyř pilířů, které mají zajistit udržitelnou a bezpečnou těžební činnost, a to: účinnost, efektivita, demystifikace a diverzifikace. ANM dál bude poskytovat první technické informace zájemcům o projekty a zahájí kontakty s regulačními orgány v oblasti životního prostředí.

 Durán také oznámil, že technologie blockchain bude využita k pokroku v odvětví z hlediska transparentnosti a sledovatelnosti, a navíc otevíraní možností pro nové finanční kanály. Zdůraznil, že ANM směřuje k digitální transformaci těžebního odvětví zaváděním nových technologií a chytrých smluv.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade Kolumbie.
Zdroje: bnamericas.com, valoraanalitik.com

• Témata: Ekonomika ve světě
• Oblasti podnikání: Nerostné suroviny a polotovary
• Teritorium: Amerika | Kolumbie | Zahraničí