Zdroj: CzechTrade

Kolumbie získala 70 milionů dolarů na rozvoj čisté energie

Kolumbie získala na rozšíření své energetické sítě o obnovitelné zdroje 70 milionu dolarů. Tuto částku čerpá z fondu, který obstarává finanční prostředky pro rozvojové země, které se snaží snížit emise skleníkových plynů.

Fond pro investice do klimatu (CIF) byl založen v roce 2008 a od té doby vkládá peníze do projektů zaměřených na snižování emisí uhlíku v zemích, které o to usilují. Podle Mezinárodního měnového fondu se rozvojové ekonomiky podílejí na celosvětových emisích skleníkových plynů dvěma třetinami. Pro soukromé investory je v těchto zemích obtížnější najít životaschopné projekty než na vyspělých trzích.

Ilustrační fotografie

Díky uvolnění prostředků z CIF byla finančně posílena možnost realizace projektů v rámci Národního energetického plánu Kolumbie v letech 2020-2050, který zahrnuje posílení sítě, aby se vyrovnala s nestálostí větrné a solární energie, a výstavbu zařízení na výrobu čisté energie v oblastech, které nejsou připojeny k síti. Kolumbie je významným producentem uhlí, většinu vlastní elektřiny však vyrábí z vodních přehrad. Ty jsou ceněny jako bezuhlíkový zdroj energie, jsou však závislé na velkém množství vody.

Oteplování Tichého oceánu již v minulosti způsobilo vážný nedostatek vody a předpokládá se, že se tento problém letos vrátí. „Elektrická soustava čelila kritickým situacím v obdobích sucha způsobených jevy El Niño, které za posledních 30 let několikrát ohrozily plynulost služeb,“ uvádí se v investičním plánu pro obnovitelné zdroje energie.

Světelný tunel nebo les ze skla. Česká svítidla září za mořem i v Arábii

Kolumbijský prezident Gustavo Petro při svém nástupu do funkce slíbil, že se bude snažit upřednostňovat obnovitelné zdroje energie, a to i prostřednictvím většinově státní energetické společnosti Ecopetrol. Solární panely tvořily v lednu 2022 pouze 0,8 % kolumbijské energetické kapacity. Nicméně v roce 2021 země vyrobila rekordní množství solární energie a energetická transformace v Kolumbii již probíhá.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade Kolumbie.
Zdroj: reuters.com

• Oblasti podnikání: Energetika
• Teritorium: Amerika | Kolumbie | Zahraničí