Tipy pro zájemce o vstup na kolumbijský trh

Jakou zvolit taktiku a propagační materiály při vstupu na kolumbijský trh?

V Kolumbii, stejně jako ve většině jihoamerických států, je úředním jazykem španělština. Proto je na místě zdůraznit, že komunikace v tomto jazyce je naprosto klíčová. Anglicky mluvící pracovníci zde nejsou pravidlem a to ani na nejvyšších pozicích. Výjimky se samozřejmě najdou, ale je vždy lepší počítat s tím, že daná společnost nebo osoba anglicky nehovoří.

Také se můžeme setkat se situací, kdy zástupce firmy dokáže obstojně komunikovat písemnou formou přes e-maily, ale případné jednání nebo telefonický hovor už pro kolumbijského partnera zvládnutelný není. Španělština je zkrátka jedním z důležitých faktorů k úspěšnému vstupu na místní trh. Proto klientům kanceláře CzechTrade v Bogotě pracovníci vždy radí, aby si připravili kvalitní prezentační materiály a oslovovací dopis ve španělštině.

Při prvotním oslovení potenciálního obchodního partnera razíme pravidlo, že méně znamená více. Nechceme hned na začátku kolumbijskou firmu zahltit příliš mnoha informacemi o prezentované službě nebo výrobku. Typický místní nákupčí totiž analýzou portfolia nového dodavatele obvykle netráví moc času, a proto je třeba zaujmout na první pohled.

Je důležité, aby propagační materiál v této fázi byl výstižný, stručný, graficky zajímavý s minimem dlouhých odstavců textu. Osvědčený rozsah je PDF soubor s maximálně 1 až 2 stranami formátu A4. Také je vhodné se v produktovém listu zaměřit primárně na konkrétní výrobek/službu, se kterou chce exportér v Kolumbii vstoupit na trh. V tomto kroku je také dobré připravit španělský oslovovací dopis, kde firma stručně představí sebe a své portfolio.

Po té, co si získáme pozornost kolumbijského partnera, můžeme přejít do druhé fáze, kde firmě zašleme podrobnější informace o produktu, jeho technickou dokumentaci, případně reference od zákazníků, nebo rovnou celé portfolio českého exportéra.
Další, co kolumbijský partner uvítá jsou webové stránky v jeho rodném jazyce. Nejen, že to usnadní a urychlí komunikaci samotnou, ale vyvolá to určitou důvěru, že to se španělsky mluvícími trhy myslíte opravdu vážně.

Kancelář CzechTrade v Bogotě vám může pomoci materiály přizpůsobit místním zvyklostem. Stejně tak vás může propojit s překladateli, nebo doporučit osoby na korekturu, aby byl text dobře připraven pro kolumbijský trh.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade v Bogotě
• Témata: Zahraniční obchod
• Teritorium: Kolumbie