Kolumbijci dominují energetickému trhu ve Střední Americe a Mexiku

Hlavními hráči na poli elektrické energie v regionu jsou čtyři kolumbijské společnosti.

Podnikání v oblasti výroby a přenosu elektrické energie ve Střední Americe a Mexiku je prakticky v rukou čtyř kolumbijských společností. Jsou jimi Grupo EPM, Interconectado Eléctrica (ISA), Celsia a Grupo Energía Bogotá (GEB), které už deset let v tomto regionu dominují buď přímo, a nebo prostřednictvím svých dceřiných společností.

Všechny tyto společnosti ovládly Panamu, Kostariku, Nikaraguu, Salvador, Honduras, Guatemalu a Mexiko. Panama a Guatemala jsou země s nejvyšším počtem kolumbijských společností zabývajících se výrobou a distribucí energie. Výjimkou je pouze Belize, kam národní firmy ještě nedorazily.

Hlavním tahounem společnosti GEB v oblasti přenosu energie ve Střední Americe je Guatemala. Po deseti letech působení je dnes GEB lídrem na trhu s 22,6% podílem prostřednictvím dceřiných společností Tresca a Eebis. Za nejdůležitějším projekt je považován guatemalský plán expanze energetického přepravního systému, který zahrnuje celkem 863 kilometrů přenosových vedení a 23 rozvoden, z nichž má prospěch 82 obcí v 17 departmentech. Druhým významným projektem je tzv. Jižní pacifický kruh. Ten zahrnuje 96 kilometrů přenosových vedení a sedm rozvoden. Celý projekt byl dokončen v roce 2018.

Příchod společnosti Celsia do Střední Ameriky odstartoval v roce 2014 v Panamě. Dnes má Celsia v této zemi pod svým velením tři vodní elektrárny, dvě tepelné elektrárny a solární farmu. Později rozšířila svoje působení i v Kostarice, kde provozuje větrnou elektrárnu. Kromě rozvoje solárních projektů na střechách velkých nákupních center, továrnách a obytných komplexech v Panamě, Celsia také sestavuje nabíječky pro elektrická vozidla. Energetická dceřiná společnost Grupo Argos se angažuje v Hondurasu. Tam vybudovala první solární farmu pro tamní cementárnu. Komplex se skládá z celkem 32 160 solárních panelů. Celsia má ve Střední Americe a Mexiku k dnešnímu dni celkem 350 fotovoltaických solárních řešení, která svá použití našla v průmyslovém, komerčním a rezidenčním sektoru.

V posledních třech letech skupina EPM prodala několik svých aktiv do zahraničí, ale ponechala si velmi zisková aktiva právě ve Střední Americe. V tomto regionu konglomerát EPM z Antioquie vykonává činnosti spojené s přenosem a distribucí elektřiny prostřednictvím organizací Grupo Deca (Guatemala), DelSur (Salvador) a Ensa (Panama). Co do účasti na každém trhu se jedná o následující procenta: Salvador s 26 % distribuce, Panama se 40 % distribuce, Guatemala se 44 % distribuce a 22 % přenosu. Novým úkolem EPM v těchto oblastech je rozšířit u stávajících operací přenosovou síť a provozní spolehlivost. V oblasti výroby energie provozuje společnost EPM hydroelektrárnu Bonyic, která zahájila svoji obchodní činnost v Panamě v roce 2015.

Ze všech čtyř společností zabývajících se výrobou a přenosem energie ve Střední Americe a Mexiku je to firma ISA, která nabízí své služby téměř ve všech zemích regionu. Hlavním důvodem je to, že provozuje energetický propojovací systém zemí Střední Ameriky (ve zkratce Siepac). Kromě toho je ISA také součástí společnosti ICP usilující o návrh, stavbu a provozování elektrického propojovacího vedení mezi Kolumbií a Panamou. Jedná se o iniciativu související se zájmem Multilaterární banky a vlád v regionu rozvíjet integraci elektřiny mezi andským a středoamerickým trhem. Prioritou tohoto projektu nadále zůstává provádění technických a environmentálních studií.

Zdroj: www.portafolio.co
Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade v Bogotě.

 
• Oblasti podnikání: Energetika
• Teritorium: Kolumbie