Kolumbijci jdou protipapírovacím zákonem vstříc digitalizaci země

Kolumbie vydala zákon, který usiluje o zefektivnění procesů, digitální transformaci a omezení korupce.

Kolumbijská vláda vydala 25. srpna zákon 2052 de 2020, kterému média přezdívají „Ley antitrámites“, česky protipapírovací zákon. Tento dokument stanovuje pokyny pro zefektivnění postupů platných pro výkonnou moc a pro jednotlivce, kteří vykonávají veřejné funkce. Ačkoliv se nejedná o první podobný zákon, odborníci se shodují na tom, že tento legislativně zavádí agresivnější strategii prosazování a implementaci digitálních služeb do státní správy. Jmenovitě jde o progresivní využívání tzv. digitální složky občana, na kterou mají jednotlivé instituce navázat interoperatibilními platformami, využívající zabezpečené autentizační mechanismy, jako jsou např. biometrie nebo digitální identita.

I přes to, že v Kolumbii existují vývojářské firmy, které se touto tématikou zabývají, jejich úroveň není tak vysoká, jako u evropských nebo amerických IT společností. Proto strategie „zero paper“, která je součástí dlouhodobého Plánu rozvoje Kolumbie, představuje příležitost pro české technologické firmy, uplatnit se na místním trhu, především na polidigitalizace státní správy, digitální identity nebo kybernetické ochrany. Stále aktuálnějším tématem jsou elektronické volby v zemi, jejichž vývoj a realizace byly v minulosti několikrát odloženy. Současná pandemie covidu-19, která na pět měsíců prakticky ochromila celou kolumbijskou společnost, proces digitalizace a voleb na dálku nejspíše velmi urychlí.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade v Bogotě
Zdroj: portafolio.co
• Oblasti podnikání: Software a ICT služby
• Teritorium: Kolumbie