Kolumbijská ekonomika loni meziročně poklesla nejhlouběji za posledních sedm desetiletí

Pouze čtyři z dvanácti sledovaných sektorů kolumbijské ekonomiky v loňském roce zaznamenaly růst.

Celkový propad činil 6,8 %. Stejně jako ve zbytku světa byla hlavním viníkem pandemie covidu. Doposud největší zaznamenaný roční pokles byl v roce 1999, kdy se ekonomika propadla o 4,2 %. Údaje o HDP, které včera zveřejnil Kolumbijský statistický úřad (DANE), byl v souladu s očekáváním vlády a většiny analytiků, kteří odhadovali propad okolo 7 procent.

I přes celkový negativní výsledek vykázala v průběhu 2020 místní ekonomika výrazné oživení ve srovnáním s prvním čtvrtletím roku, kdy propad dosáhl historického maxima 15,7 %. Mezi třetím a čtvrtým kvartálem 2020 došlo k expanzi ekonomiky o 6 %, což je podle ředitele DANE Juana Daniela Ovieda, nejlepší výsledek v rámci zemí OECD. Podle úřadu činil pokles HDP ve 4. čtvrtletí 3,6 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2019. Snížení HDP v prosinci dosáhlo -2,47 %.

Statistiky DANE dále ukazují, že z dvanácti produktivních činností, které přispívají k ekonomické dynamice země, pouze čtyři z nich uzavřely rok v pozitivních číslech. Jednalo se o zemědělský sektor (2,8 %), finanční aktivity (2,1 %), nemovitosti (1,9 %) a veřejnou správu (1 %). Mezi sektory s výrazně slabým výkonem patřil těžební průmysl, který poklesl o 19,4 %, stavebnictví o 27,7 % a obchod, doprava, ubytovací a stravovací služby celkově o 6,6 %. Tato čísla dohromady představují 80 % z celkového propadu kolumbijské ekonomiky v minulém roce.

Výrazné snížení výdajů domácností o 5,2 % je jeden z dalších aspektů celkového poklesu HDP, protože  lidé přestali chodit do restaurací, investovat do polotovarů a trvanlivého zboží a během kritických situací v průběhu pandemie upřednostňovali výdaje na základní životní potřeby. Zboží dlouhodobé spotřeby vykázalo pokles o 5,2 % zatímco výdaje za zboží základních potřeb zaznamenalo nárůst o 6 %. To mělo za následek vyšší domácí produkci především v oblasti zemědělské výroby.

Rok 2020 byl z pohledu hospodářství nejhořším v historii země. Kolumbie ztratila asi 70 miliard pesos, ekonomika byla uzavřená dlouhé období, a to bude mít podle analytiků do budoucna za následek složitou fiskální situaci a negativní dopad především na zaměstnanost.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Kolumbie.
Zdroj:
eltiempo.com
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Obchod
• Teritorium: Amerika | Kolumbie | Zahraničí