Kolumbijská firma Olimpia stojí za digitální bezpečností v regionu

Digitální důvěra a bezpečnost patří mezi hlavní priority firmy Olimpia IT.

Kolumbie je známá nejen pro svou vynikající kávu a nádhernou přírodu. V poslední době se dostává do povědomí i díky aktivnímu řešení otázek digitalizace veřejného a soukromého sektoru. Před 15 lety se s cílem nabídnout technologická řešení podporující rozvoj společnosti a vlád zrodila Olimpia IT, která poskytuje nástroje pro usnadnění digitální transformace svých klientů. Organizace již několik let pracuje na posílení digitální bezpečnosti v zemi, což jsou dva klíčové faktory podporující důvěryhodnost vůči virtuálním procesům a postupům.

Společnost vyvinula vlastní technologii digitální identity známou jako ReconoSer ID a tuto platformu se snaží rozšířit do dalších latinskoamerických zemí. Aplikace umožňuje bezpečně poskytovat služby a přenášet požadavky do digitálního světa prostřednictvím ověřování biometrické identity v reálném čase, čímž předchází rizikům podvodů. Společnost Olimpia IT říká, že tato technologie je v celém regionu nutností především proto, že pandemie Covid-19 urychlila proces přijímání nových digitálních technologií, což jde ruku v ruce s vyššími nároky na ochranu digitální identity člověka.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade Kolumbie
Zdroj: www.semana.com
• Oblasti podnikání: Software a ICT služby
• Teritorium: Kolumbie