Zdroj: CzechTrade

Kolumbijský export je nejsilnější od roku 2012

Oproti předchozím letům je po prvních sedmi měsících roku 2022 historicky nejvyšší hodnota exportu Kolumbijské republiky, na kterém má největší podíl zejména prodej paliv a produktů z těžebního průmyslu.

Kolumbijský export dosáhl v počátečních sedmi měsících roku 2022 celkem 34,6 miliardy dolarů (přibližně 860 miliard korun), což v porovnání se stejným obdobím v roce 2021 představuje celkový růst o 59,8 %. 

Ilustrační fotografie

Při srovnání let 2019 a 2022 pak export vzrostl o 46,7 %. Před pandemií totiž vývoz země od ledna do července činil 23,6 miliardy dolarů. Lze tudíž konstatovat, že kolumbijský export je za stejné období vyšší než v době před samotnou pandemií. Největší růst má export paliv a produktů z prostředí těžebního průmyslu, který se ročně navýšil o 98,8 %, nominálně o 19,7 miliardy dolarů. Konkrétně se jedná o zvýšení exportu ropy o 71,3 % a uhlí o 188,9 %. 

Jihoameričané jsou posedlí krásou. Investují do ní navzdory krizi

Dále například zemědělské produkty, potraviny a nápoje zaznamenaly taktéž roční nárůst exportu, a to konkrétně o sedm miliard dolarů, což představuje v porovnání s předešlým obdobím nárůst o 35,1 %. Konkrétním příkladem zde může být pražená káva, u které se do července zvýšil prodej o 41 % a vygenerovala tak 64,7 milionu dolarů.

Pokud jde o destinace, hlavním vývozním obchodním partnerem Kolumbijské republiky za prvních sedm měsíců roku 2022 jsou Spojené státy americké s podílem 26 % na celkovém exportu. Za nimi následují Panama (10,6 %), Indie (4,9 %), Nizozemsko (4,8 %), Turecko (4,7 %), Brazílie (4,2 %), Čína (3,6 %). 

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade Kolumbie.
Zdroj: portafolio.co          

• Oblasti podnikání: Nerostné suroviny a polotovary
• Teritorium: Amerika | Kolumbie | Zahraničí