Koncem roku 2020 proběhlo další kolo vyjednávání o vzájemné investiční dohodě mezi EU a Čínou

Vyjednávání o investiční dohodě mezi oběma významnými regiony světové ekonomiky probíhá již více než šest let.

Obě strany vnímají důležitost uzavření konsenzu, který by nově nastavil rámec vzájemných ekonomických vztahů. Čína byla po většinu roku 2020 nejvýznamnějším obchodním partnerem EU a na této pozici nahradila USA. EU je zároveň druhým nejvýznamnějším obchodním partnerem Číny po zemích patřících do sdružení ASEAN.

Mezi vedoucími představiteli obou významných regionů světové ekonomiky probíhají intenzivní rozhovory s cílem urychlit dosažení vzájemně přijatelné dohody. Strany však i po tomto kole vyjednávání rozděluje několik sporných otázek souvisejících například s vymahatelností práva v Číně. Uzavření dohody by mělo napomoci větší možnosti ochrany investic, patentů a technologií evropských firem podnikajících v Číně. Zároveň by mělo dojít k většímu otevření čínského trhu pro evropský export. To je pozitivní příslib pro české exportéry, kteří mají o čínskou ekonomiku rostoucí zájem, a to i v době světové recese.

Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Čína se sídlem v Pekingu.
• Oblasti podnikání: Investice
• Teritorium: Čína