Konec rekordně nízkých cen potravin

S kvalitou porostou i ceny.

Vláda zřídila speciální fond ve výši stovek milionů eur. Fond je určen na financování experimentu na snížení negativních vlivů farmaření na životní prostředí. „V poslední dekádě byl kladen velký důraz na produkci dostatečného množství kvalitních potravin“, říká ministryně zemědělství Carola Schouten a pokračuje „Naší ambicí je produkce potravin s co nejmenším vlivem na přírodu, životní prostředí a klima. Více environmentálního přístupu ale bude mít vliv na růst cen. V 70. letech byly v Nizozemsku náklady na potraviny v průměru 20 % příjmu .V současnosti se jedná o pokles o téměř 10 %. Potraviny se staly neuvěřitelně dostupnými.“

Národní statistický úřad CBS v pondělí zveřejnil studii, dle které ceny vyrostly v posledních deseti letech o 14,5 %. Nárůst je dán především cenami ovoce a zeleniny. Domácnosti dle CBS platí kolem 10 % svých příjmů za potraviny, přičemž čtvrtinu z této částky tvoří výdaje za ryby a maso a 22 % za ovoce a zeleninu.

S vyšším vědomím o environmentálním zacházení přichází nutně i vyšší náklady a více stráveného času – proto by měly růst i odměny farmářům. Supermarkety by měly platit odpovídající částky za jednotlivé produkty“, doplňuje Schouten. Dodává, že je nutné i zřízení komise, která by sloužila jako dozor nad řádným odměňováním farmářů a pěstitelů. Ministryně by také chtěla pokutovat experimenty s alternativními zdroji krmiv, jakými je hmyz či mořské řasy – k tomuto je však třeba nejprve rozhodní u příslušných evropských institucí v Bruselu.

Zdroj: Dutchnews.nl
Sestavil kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade Benelux

Pravidelné novinky e-mailem