Kontaktní údaje kanceláře CzechTrade v JAR se změnily

Nové kontaktní údaje kanceláře CzechTrade v JAR

Fyzická adresa zahraniční kanceláře CzechTrade v Johannesburgu se změnila. Nově kancelář sídlí: 
26 Olympus Crescent, Mykonos Estate, Lonehill, Sandton, 2191, Johannesburg, South Africa

Mobilní číslo ředitele Petra Haramula zůstalo nezměněno: +27 76 026 9040
Mobilní číslo jeho asistenky Gabi Leigh zůstalo nezměněno: +27 74 368 3726
Nové číslo do kanceláře: +27 11 705 2556

Všechny e-mailové adresy zůstaly stejné: petr.haramul@czechtrade.cz, gabi.leigh@czechtrade.cz, johannesburg@czechtrade.cz

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Johannesburgu

Pravidelné novinky e-mailem