Korea Energy Agency nabízí zahraničním energetickým firmám online obchodní jednání

Korea Energy Agency (KEA) nabízí českým firmám účast na Online Business Platform Buyer Database, která bude sloužit k představení a dále zviditelnění zahraničních firem korejským společnostem. KEA proto nabízí všem společnostem působícím v energetickém průmyslu zapojit se do databáze společností a dále se zúčastnit online business platform. Tato databáze bude posléze sloužit ke zprostředkování online obchodních jednání s potenciálem pro budoucí investice.

Korejská republika dosáhla za posledních několik desetiletí pozoruhodného ekonomického růstu. Jako reakce na pandemii koronaviru byla letos na jaře představena korejskou vládou strategie Korean New Deal. V dokumentu Jižní Korea uvádí kroky, které mají přispět k rychlejšímu vzpamatování se z koronavirové krize. Jedním ze zří prioritních pilířů je Green New Deal – v následujících letech se tedy v Jižní Koreji očekávají velké vládní investice do zelené ekonomiky. Bude podporováno budování a rozvoj nezbytné infrastruktury pro digitální a zelenou ekonomiku.

Jižní Korea už letos přistoupila k realizaci Green New Deal. Celková investice se očekává 60 miliard US dolarů a vytvoření 659 000 pracovních míst. S cílem posílit opatření v oblasti ochrany klimatu a realizovat zelenou ekonomiku se investice zaměří na zelenou infrastrukturu, obnovitelnou energii a podporu zeleného průmyslu.

Dále se Green New Deal věnuje transformaci infrastruktury, nízkouhlíkové a decentralizované energie a inovace v ekologickém průmyslu. Důraz klade především na elektrická a vodíková auta a likvidaci dieselových automobilů či přechod naftových nákladních vozidel na LPG, dobíjecí stanice a obnovitelné zdroje energie. Do roku 2025 počítá s rozšířením solární a větrné energie z 12,7 GW na 42,7 GW.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade a CzechInvest Jižní Korea.
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Obchod
• Teritorium: Asie | Korejská republika | Zahraničí