Korea je v zaměstnanosti na 26. místě mezi členy OECD

Míra zaměstnanosti Jižní Koreje zůstala za většinou členů OECD. Procento zaměstnaných lidí ve věku 15–64 let se drží pod průměrem OECD, stejně jako tomu bylo před začátkem pandemie.

Zatímco průměr 34 členů OECD dosáhl v prvním čtvrtletí roku 2021 míry zaměstnanosti 66,8 %, v Koreji to bylo 65,7 %. Korea se umístila 26. ze 34 členských států (Island, Švýcarsko a Turecko do srovnání nebyly zahrnuty). Korea tedy výrazně zaostává za svými asijsko pacifickými sousedy, jako je třeba Japonsko, které se umístilo na 2. místě se 77,6 %. Mnoho rozvíjejících se ekonomik Koreu také předstihlo, včetně České republiky (8. místo se 74,2 %), Estonska (11. místo se 74 %) a Maďarska (13. místo se 72 %).

Ačkoli pandemie těžce zasáhla evropský kontinent, průměr zemí eurozóny a Evropské unie dosáhl 66,9 %, respektive 67,5 %. USA na 21. místě s 68,4 % Koreu také předběhly.

Hlavním problémem korejského trhu práce je vysoký podíl tvz. nestálých pozic, které zahrnují brigádníky a zaměstnance se smlouvou na dobu určitou. Toto průběžně oslabuje jistotu zaměstnanosti. Podle OECD tvořili brigádníci 26,1 % všech placených pracovníků, což znamenalo od roku 2020 druhé nejvyšší číslo z 35 členů OECD (dva z celkových 37 nebyli zařazeni do výzkumu). Toto číslo zhoršují obavy o jistotu zaměstnání, protože ve srovnání s průměrem OECD 11,4 % zůstává poměrně vysoký. Číslo je také poměrně vysoké ve srovnání s průměrem Evropské unie 13,6 %.

Statistiky ukázaly, že počet pracovníků se smlouvou na dobu určitou se za pouhé tři roky zvýšilo o více než 800 000 z 6,57 milionu v roce 2017 na 7,42 milionu v roce 2020. Naproti tomu počet stálých zaměstnanců za stejné tříleté období klesl o zhruba 400 000 z 13,42 milionu na 13,02 milionu.

Zdroj: Korea Herald
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade a CzechInvest Jižní Korea.
• Témata: Ekonomika ve světě
• Oblasti podnikání: Vzdělávání, lidské zdroje
• Teritorium: Asie | Korejská republika | Zahraničí