Korea plánuje rozvoj obnovitelných zdrojů energie

Jihokorejská vláda je i nadále odhodlána ukončit výrobu energie v jaderných elektrárnách a elektrárnách na fosilní paliva. Do roku 2040 plánuje nahradit zdroje energie pomocí obnovitelných zdrojů energie z maximálně 35 %.
Ministerstvo obchodu, průmyslu a energetiky v úterý oznámilo svůj třetí dlouhodobý energetický plán do roku 2040, s konkrétními cíli stanovenými v pěti klíčových oblastech, včetně spotřeby, výroby, systémů, průmyslu a infrastruktury.
V rámci této nové iniciativy vláda plánuje do roku 2040 snížit celkovou spotřebu energie o 18,6 % na 171,8 milionů tun ropného ekvivalentu (TOE).
Vláda také usiluje o generování více elektřiny z obnovitelných zdrojů, jako je solární, větrná a vodní energie, s cílem zvýšit jejich podíl v energetickém mixu země až na 35 procent ze současných 8 procent. Prezident Moon Jae-in ve své odvážné energetické iniciativě, která má řídit odklon země od jaderné energie, si stanovil cíl zvýšit do roku 2030 podíl obnovitelných zdrojů na 20 procentech.
Jaderné reaktory budou vyřazovány z provozu, jakmile bude jejich životnost dovršena a země nebude stavět další reaktory kromě stávajících dvou ve výstavbě. Uhelné elektrárny, které jsou zodpovědné za 40 % výroby elektřiny v Koreji, budou výrazně utlumeny.
Vláda se také ve stejném období rozhodla zvýšit energetickou účinnost o 38 procent a navrhla plán regulace poptávky po energii podle odvětví. V průmyslovém sektoru hodlá uzavřít dohody s podniky náročnými na energie, aby je povzbudila a stimulovala k snižování spotřeby energie.
Na podporu úspor energie v budovách plánuje zavést iniciativu Top Runner Initiative, vládní systém zahájený v zemích jako je Japonsko a Německo, které usilují o zlepšení energetické účinnosti tím, že udělují značku Top Runner energeticky nejúčinnějším modelům na trhu.
Fluorescenční žárovky by také měly být postupně vyřazeny a nahrazeny účinnějším osvětlením LED do roku 2028.
V odvětví dopravy chce do roku 2022 zavést nový standard palivové účinnosti pro automobily střední až velké velikosti a zlepšit spotřebu paliva pro osobní vozidla.
Model cen energie by měl být racionalizován pomocí nově vytvořeného externího výboru, který bude pravidelně sledovat ceny energii, aby je zahrnoval do systému cen a daní.


  • Země: KR – Korejská republika
  • Datum zveřejnění: 04.06.2019

Zdroj: PulseNews
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Soulu

Souborové přílohy
• Témata: Zahraniční obchod
• Teritorium: Asie | Korejská republika | Zahraničí