Korejské tarify na japonskou ocel jsou podle WTO neoprávněné

Světová obchodní organizace (WTO) dala za pravdu japonské straně ve sporu o opodstatněnost cla, jež bylo v roce 2004 uvaleno Koreou na japonskou ocel.

Clo ve výši 15,39 % zavedla v minulosti korejská vláda v rámci snahy ochránit korejské producenty oceli, kteří nebyli schopni konkurovat dle jejích slov levnému dovozu z Japonska, a podle propočtů japonského ministerstva obchodu přišlo japonské exportéry do konce roku 2019 na 66 mil. dolarů. Japonsko na neopodstatněnost tohoto cla podalo v roce 2018 oficiální stížnost WTO, a to v reakci na již třetí prodloužení platnosti tohoto tarifu. 

Po podání této stížnosti následovalo ustanovení vyšetřovací komise, více než roční šetření a 1. prosince tohoto roku pak i konečné rozhodnutí, jež označilo korejské argumenty za neopodstatněné a uvalené clo za rozporující mezinárodní obchodní právo.

Korejská strana se sice snažila argumentovat ochranou domácích výrobců (jediný možný způsob, jak dle mezinárodního práva odůvodnit prodloužení platnosti cla), komise nicméně v závěrečném verdiktu konstatovala, že na korejském trhu existují levné čínské alternativy, na které žádná cla uvalena nejsou, a že díky své vysoké kvalitě je ostatně japonská ocel výrazně dražší než ocel korejská již sama o sobě. Další vývoj situace nyní závisí na rozhodnutí korejské vlády, která by případným rozhodnutím již počtvrté prodloužit platnost cla (to musí být provedeno jednou za pět let), a to navzdory rozhodnutí komise WTO, pouze přispěla k prohloubení dlouhodobého napětí mezi východoasijskými sousedy.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade/CzechInvest Japonsko. 
Zdroj: Nikkei Asia Review, Japan Times
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Obchod