Koronakrize mění strategie rakouských nákupčích – méně z Asie, více z Evropy.

Krize přináší výrazný pokles a negativně ovlivňuje zadávání zakázek. To je výstupem druhého průzkumu, který mezi manažery nákupu provedlo rakouské sdružení nákupčích BMÖ.

Průzkumu BMÖ se zúčastnilo 55 nákupčích. Po první analýze z dubna se jedná o druhý průzkum rakouské Spolkové sdružení pro správu materiálu, nákup a logistiku (BMÖ) týkající se dopadů koronakrize.

Většina dotázaných v rakouských společnostech očekává, že budou muset fungovat v krizovém režimu alespoň do konce roku. Většina respondentů rovněž předpokládá, že normalizace bude trvat déle než devět měsíců. Zhruba třetina dotázaných ještě nedokáže přesně vyčíslit negativní dopady krize a 40 % očekává pokles prodeje o více než deset procent. Menší podniky jsou ovlivněny silněji.

Význam oblasti nákupu a řízení dodavatelského řetězce v budoucnu poroste. Mnoho společností by proto mohlo změnit své nákupní vzorce podle nového motta Méně z Asie, více z Evropy. „V oblastech nákupu a řízení dodavatelského řetězce je důležité věnovat větší pozornost finanční stabilitě a technologické udržitelnosti dodavatelů. Ceny je třeba uvádět v perspektivě. Virus by měl sloužit jako katalyzátor,“ uvedl k výsledkům Heinz Pechek z BMÖ. Firmy si uškodí, pokud nevyčlení dostatečné rozpočty na digitalizaci pro nákup a dodavatelské řetězce. V této souvislosti BMÖ plánuje podpořit digitalizaci řadou iniciativ a programů.

Podle sdružení jsou při hodnocení rizik trhů a dodavatelů profesionální simulační modely nepostradatelné, stejně jako cílená tvorba nových zdrojů. V budoucnu musí být do otázky, zda by měly být komponenty a technologie nakupovány nebo vyráběny interně, zahrnut také nákup, tzv. make or buy.

Podniky již reagují
Podle všeho již společnosti reagují na obtíže vzniklé v dodavatelských řetězcích. Více než polovina z 55 respondentů si dle průzkumu stanovila potřebu změnit svou strategii nákupu. „Ve střednědobém horizontu se především v Asii sníží objem zakázek a významně vzroste podíl regionálních zakázek,“ píší autoři studie. Je důležité analyzovat vlastní finanční stabilitu a stabilitu nejdůležitějších dodavatelů, aby byly firmy schopné zajistit dodávky i v kritických situacích.

Dodavatelské řetězce a strategie

 • Téměř 70 % dotázaných přiznalo zpoždění v dodavatelském řetězci a každý druhý respondent hlásil selhání dodávek. 46 % se potýkalo s potížemi v důsledku zastavení výroby jejich dodavatelů.
 • Manažeři nákupu vidí potřebu nových opatření v oblastech digitalizace (65 %), řízení rizik (62 %), řízení dodavatelů (62 %) a efektivity procesů (55 %). Následuje management likvidity, snižování nákladů na materiál a udržitelnost.
 • 38 % bylo konfrontováno s vyššími cenami; 17 % muselo reagovat na potíže s kvalitou a 13 % na platební neschopnost dodavatele.
 • 43 % pozastavilo smluvní dohody; 24 % podporuje dodavatele nákupem produktů navzdory nižší poptávce; 22 % provedlo zálohové platby.
 • 28 % chce přejít na nákup z paralelních zdrojů.
 • 64 % bude i nadále působit ve stávajících regionech; 24 % chce posílit regionální zakázky.
 • V asijském regionu lze ve střednědobém horizontu očekávat snížení objemu zakázek; v Číně o 18 %, Indii o 20 %, zbytku Asie a Ruska (každý – 17 %) a Severní Americe o 14 %.
 • Evropa bude těžit z přesunu zakázek (16 %).
 • Alternativní dodavatelé v Evropě jsou v průměru dražší, ale poskytují srovnatelnou či lepší kvalitu a za lepší situaci v zásobování jsou firmy připraveny zaplatit více.

Digitalizace

 • Digitalizace je nejpokročilejší v operativním nákupu a nákupním controllingu; většina dotázaných zmiňuje technologie, jako je e-fakturace a správa dat a procesů.
 • Technologie jako umělá inteligence a blockchain jsou vnímány jako technologie s velkým vývojovým potenciálem.
 • Pokud jde o správu dodavatelů a podávání zpráv v reálném čase, je zapotřebí více, či lepší technická řešení.
 • Největší překážky digitalizace: nedostatečná kompatibilita s rozhraními a systémy (55 %), nedostatečný investiční rozpočet (49 %), špatná kvalita dat nebo transparentnost dat (43 %) a zastaralé pracovní metody (40 %)

Zdroj: https://industriemagazin.at/a/bmoe-umfrage-unter-einkaufsmanagern-weniger-asien-mehr-europa
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade ve Vídni.
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: E-commerce | Maloobchod
• Teritorium: Rakousko