Koronavirus má v Japonsku na svědomí již 406 bankrotů

Podle nejnovějších dat agentury Teikoku Databank bylo v souvislosti s probíhající krizí nuceno vyhlásit bankrot více než 400 japonských společností.

Mezi nejvíce zasažené patří restaurace (56 případů) a ubytovací zařízení (48 případů), jejichž příjmy utrpěly po dobrovolném omezení otevírací doby a úbytku zákazníků. Respektive naprostou absenci zahraničního turismu a po výzvách centrální i lokálních vlád nabádající občany k omezení vnitrostátního cestovaní, které by mohlo zapříčinit rozšíření viru i do rurálních oblastí, v nichž je oproti městské aglomeraci výrazněji zastoupena nejrizikovější skupina obyvatelstva, tedy senioři.

Téměř čtvrtina bankrotů se týkala firem se sídlem v Tokiu (97 případů), úpadek ve velkém byly nuceny vyhlásit ale i firmy v Ósace (42 případů) a na Hokkaidu (23 případů). Nejvíce postižené byly malé a střední podniky; u přibližně 80 % případů pak nesplacené závazky nepřesahovaly částku 500 mil. ¥. Dle agentury Teikoku Databank bude tento trend nadále pokračovat, a to především u stravovacích zařízení. Ostatně od prvního srpnového pondělí je v Tokiu opět v platnosti doporučení vyzývající restaurace, bary a jiná zábavní zařízení k omezení otevírací doby, a to do desáté večerní hodiny.

Zdroj: Yomiuri
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade/CzechInvest v Tokiu
• Témata: Koronavirus svět
• Oblasti podnikání: Obchod
• Teritorium: Japonsko