Koronavirus možná pomůže napravit nízký podíl výroby v Austrálii

Austrálie limituje svůj potenciál na těžbu, přitom zajištění výrobní soběstačnosti na 100 % by znamenalo navýšení hodnoty produkce o 180 bilionů australských dolarů za rok, a vytvořilo 650 000 pracovních míst.

Celosvětové narušení dodávek produkce způsobené covid-19 bylo dobrou zprávou pro tiskárnu kovů v Adelaide AML3D. „Zaznamenali jsme výrazný nárůst poptávky, prakticky dvojnásobný,“ poznamenal ředitel společnosti Andy Sales. Jeho společnost vyrábí kovové komponenty jako například vrtule, lodní šrouby, kompresory do lodí a různé díly pro automobilový průmysl, které vyváží do celého světa.

Díly jsou vyráběny tak zvaným vrstvením, technologií vyvinutou samotným ředitelem společnosti. Ta kombinuje tradiční svařování s digitální robotickou 3D tiskárnou schopnou tisknout kovové předměty z titanu, hliníku, niklu a oceli. Tyto díly jsou běžně vyráběny v severní Itálii a v dalších evropských zemích. Nicméně kvůli situaci způsobené covid-19, velká část továren uzavřela výrobu a mnoho zákazníků hledá lokálního dodavatele.

Podíl výroby v Austrálii

Koncem 80. let byla výroba silným zdrojem pracovních míst v Austrálii. Zaměstnávala 16,5 % pracovní síly. Nyní je ve výrobě zaměstnán necelý jeden milion lidí, tj. 6,4 %, kteří pracují v malých a středních firmách s měně než 20 lidmi. Absolutním vrcholem výroby byl přelom padesátých a šedesátých let, kdy bylo ve výrobě zaměstnáno skoro 30 % lidí. Nová analýza zveřejněná Australia Institute’s Centre for Future Work ukázala, že si Austrálie v porovnání s členskými státy OECD nevede dobře.

Většina zemí vyprodukuje více zboží, než sama spotřebuje. Austrálie má v tomto ohledu, s produkcí pokrývající vlastní spotřebu pouze ze dvou třetin, poslední příčku. Zajištění výrobní soběstačnosti na 100 % by znamenalo navýšení hodnoty produkce o 180 bilionů australských dolarů za rok, a přidalo by 50 bilionů AUD do HDP. Dále by přímo a nepřímo pomohlo vytvořit 650 000 nových pracovních míst. Zastánci výrobního sektoru věří, že produkce by znovu mohla tvořit významnou část práce, pokud bude značně podpořen její růst.

Více než minerály

Těžba a export surových minerálů přinesl jen za minulý rok 290 bilionů AUD, což je 75 % hodnoty vývozu. Odborníci pak dodávají příklad, kdy jedna tuna exportovaného lithia, která má na trhu hodnotu 1046 aust. dolarů, zatímco kdyby Austrálie exportovala hotový produkt, tedy baterie, tak stejný objem lithia by představoval částku 150 000 australských dolarů.

Zdroj: https://www.abc.net.au/
Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře agentury CzechTrade Sydney
• Témata: Koronavirus svět
• Oblasti podnikání: Nerostné suroviny a polotovary | Obchod
• Teritorium: Austrálie