Koronavirus v Itálii – důležitá upozornění pro exportéry

Od pondělí 9. března se ocitla celá země v karanténě. Přečtěte si, čeho se týkají nová opatření italské vlády a jaký mají vliv na obchodování právě s Itálií.

V Itálii byl během víkendu přijat dekret o uzavření regionu Lombardie a dalších 14 nejvíce postižených provincií nemoci COVID-19 do karantény. Tento dekret je platný do 3. dubna s možností prodloužení až na dobu půl roku. Během pondělí došlo na rozšíření působnosti vládního vyhlášení na celé území Itálie. 

Jedním z hlavních bodů nového dekretu je právě omezení pohybu osob. Přesun osob je možné uskutečnit pouze tehdy, je-li motivován pracovními potřebami, nezbytnými situacemi, nebo ze zdravotních důvodů, které mají být potvrzeny prohlášením a vyplněním příslušné dokumentace. Absolutní zákaz, který nepovoluje výjimky, se týká osob, které byly podrobeny karanténnímu opatření, nebo které byly pozitivně testovány na virus.

Italské ministerstvo zahraničních věcí rovněž objasnilo bod, ve kterém přetrvávaly pochybnosti: „Expedované zboží bude moci vstoupit na příslušné území a zároveň ho opustit, protože přeprava zboží je považována za pracovní požadavek. Personál, který řídí dopravní prostředky, proto může vstoupit na dotčená území a opustit je a pohybovat se v nich, ovšem pouze po dobu potřeby dodání nebo vyzvednutí zboží.“ 

Přepravci mohou být kontrolováni místní policií a ozbrojenými složkami. Až do dalších ustanovení o meritu věci je možné prokázat obchodní důvod přesunu následujícími prostředky, které jsou definovány italskou vládou:

  • výplatní páskou – v případě italských subjektů,
  • firemní identifikační kartou,
  • prohlášení zaměstnavatele uvádějící potřebu cestování.

Tyto dokumenty musí být předloženy orgánům veřejné bezpečnosti povolaným ke sledování uplatňování omezovacích opatření. Až do dalších ustanovení italská vláda také vyzývá firmy k tomu, aby přijaly následující preventivní opatření pro přepravce:

  • maximálně omezit pohyb řidičů z prostoru vozidla a vybavit je zdravotnickými prostředky k ochraně rukou, nosu a úst;
  • pokud nakládka/vykládka vyžaduje sestup z vozidla, je nutné respektovat bezpečnostní opatření vzdálenosti jednoho metru mezi lidmi.

S cílem co nejvíce omezit pohyb osob vláda nadále podporuje firmy při využívání a aplikování systému smart working a home office, které bude možné aplikovat až do 31. 7. 2020 pouhým nařízením ze strany zaměstnavatele, a zároveň využití uplatnění dovolené či nuceného neplaceného volna. Kromě toho jsou zaměstnavatelé vyzváni, aby podporovali vhodná preventivní opatření, počínaje hygienickými a zdravotními opatřeními definovanými vyhláškou předsedy vlády, které mohou vést až k úplnému zamezení přístupu do pracovních prostor. 

Italská vláda zároveň zdvojnásobí zdroje na podporu hospodářství, podniků, sektorů a pracovníků, kteří jsou nejvíce vystaveni mimořádným událostem spojené s COVID-19. Z původně přijaté částky ve výši 3,6 miliardy eur došlo k navýšení na 7,5 miliardy. Tento krok slouží k tomu, aby bylo možné podat EU jednu žádost.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Milán. 

Další informace hledejte na www.businessinfo.cz/koronavirus

Pravidelné novinky e-mailem