Kostarika v minulém roce přilákala 44 projektů zahraničních investic

Kostarika zveřejnila, že v roce 2019 přilákala 44 projektů zahraničních investic, které nechaly vzniknout 16 000 nových pracovních míst.

Dle oficiálních údajů vzniklo celkem 19 nových společností a dalších 25 projektů započaly společnosti, které v zemi již působily. Celkem bylo vytvořeno 16 718 nových pracovních míst a 50 % z nich obsadily ženy. Tyto skutečnosti dokazují, že tato středoamerická země je z hlediska přímých zahraničních investic velmi atraktivním cílem. Mezi nejvýznamnější zahraniční investice na příklad patří rozšíření centra kyberbezpešnosti IBM a centrum sdílených služeb farmaceutické společnosti Roche.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Mexico City
Zdroj: El Economista

Pravidelné novinky e-mailem