Koupili jste loni nemovitost? Daňové přiznání podejte do konce ledna

První povinností, kterou musejí v roce 2020 splnit někteří majitelé nemovitostí, je podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí. Nejzazším termínem je pátek 31. ledna.

Za úkol to mají ti majitelé bytů, domů či pozemků, kteří si nemovitost pořídili v roce 2019. Nemusí jít ani o koupi, přiznání podávají i ti, již dostali dům či byt darem. Pokud vlastníte nemovitou věc déle, musíte sice daň zaplatit (platí ji všichni bez výjimky), ale ostatním povinnostem se vyhnete. Na zaplacení daně je letos čas do 1. června.

Přiznání se vás nebude týkat ani v případě, že se v obci změnil místní koeficient, z něhož se dávka vypočítává. Novou daň – v jiné výši než v roce 2019 – vám vyměří finanční úřad. Do května by měl každý majitel objevit ve schránce složenku.

Přistavujete či bouráte? Daň přiznáváte i vy

Pozor! Přiznat daň musejí i ti, kteří v uplynulém roce svou nemovitost přestavěli nebo k ní provedli přístavbu, případně její část zbourali – pokud došlo ke změně výměry pozemku nebo přibyla/ubyla nadzemní podlaží.

Dalším příkladem může být situace, kdy katastrální úřad změnil výměru vašeho pozemku (tzv. obnova katastrálního operátu).

„Povinnost podat daňové přiznání nemá poplatník, který podával daňové přiznání v uplynulých letech a nedošlo v jeho případě k žádným změnám,“ připomíná generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová.

Ti, kteří v roce 2019 přišli o všechny své nemovité věci v příslušném kraji, doručí berňáku písemné oznámení o této skutečnosti. Pokud jim ještě nějaký dům, byt, nebytový prostor či pozemek po částečném prodeji majetku zbyl, podávají dílčí daňové přiznání.

Dokdy se daň platí

Pro úplnost připomínáme, že běžným datem splatnosti daně z nemovitých věcí, jíž odvádí každý majitel, je každoročně poslední květnový pracovní den. V roce 2020 vychází 31. květen na neděli, proto zaplatíte daň do 1. června.

Pouze v případě, že je vyšší než 5000 korun, můžete roční daň uhradit ve dvou stejně vysokých splátkách – a to do 1. června respektive 30. listopadu 2020. Zemědělci a chovatelé ryb pak mají termín první splátky posunutý na 31. srpna.

Kde podat přiznání?

Daňové přiznání (DP) logicky odevzdáváte v místě, kde dům či byt vlastníte. Jinými slovy místně příslušnému správci daně, tj. finančnímu úřadu, „v jehož obvodu územní působnosti nemovitost leží“. Jde celkem o čtrnáct finančních úřadů v krajských městech a v Praze. Každý z nich má několik územních pracovišť. Letos bude činnost některých z nich omezena.

Na druhou stranu ale budou mít všechny finanční úřady od 20. 1. až do konce ledna otevřeno každý pracovní den. „Finanční správa rozšíří úřední hodiny všech územních pracovišť nad rámec obvyklých úředních hodin. Na všech pracovištích finančních úřadů bude v tomto období zajištěn provoz podatelny a pracovišť majetkových daní v pondělí až čtvrtek od 8 do 17 hodin a v pátek od 8 do 14 hodin,“ prozrazuje Lukáš Heřtus z tiskového oddělení Generálního finančního ředitelství (GFŘ).

Majitelé nemovitostí mohou DP podat osobně na berňáku, poslat poštou, či elektronicky (přes datovou schránku).

Ve čtvrtek 16. ledna 2020 také došlo k několika změnám ohledně nového umístění spisů poplatníků na finančních úřadech a jejich územních pracovištích.

„Pokud budete podávat přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2020, prověřte si, zda nedochází ke změně a nebudete toto přiznání podívat na jiné územní pracoviště než doposud,“ radí Jana Melicharová, daňová poradkyně KODAP. Nejlépe je informovat se tam, kde jste v předchozích letech povinnost plnili.

V současné době provádějí katastrální úřady revize katastru nemovitostí (KN). Cílem revizí je ověřit v terénu skutečný stav a porovnat jej s údaji zapsanými v KN. Nesoulady jsou v některých případech projednávány přímo s vlastníky, jindy jsou zveřejňovány jen, pokud majitel požádá o nahlédnutí do KN.

„Mnohdy může dojít ke změně druhu pozemku, k přečíslování či slučování parcel, ke změně výměry dle digitalizace, apod. Vlastníci nemovitých věcí a ostatní poplatníci daně by si tak měli ověřit stav zapsaný v KN a podat aktualizované přiznání k této dani v případě, že by měla tato změna vliv na výši daně,“ doplňuje Melicharová.

Seznam finančních úřadů dle jednotlivých krajů

Pokud máte ovšem místo trvalého pobytu nebo sídlo firmy ve stejném kraji, kde leží nemovitost, plníte své daňové povinnosti právě tam, kde bydlíte, nebo kde máte firmu.

Příklad: Pan Novák žije trvale ve Veleslavíně na Praze 6 a chalupu má na okraji Modřanské rokle – ve čtvrtém městském obvodu. Přiznání tedy odevzdá na územní pracoviště pro Prahu 6. Může jej osobně odnést na berňák, poslat poštou nebo elektronickou cestou přes datovou schránku.

Ti, kdo datovou schránku mají, musejí posílat přiznání elektronicky povinně, tak jako u ostatních daní.

Další variantou je zaplatit přes SIPO. Chcete-li této možnosti využít, odevzdejte finančnímu úřadu do konce ledna Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO. Více o výhodách či nevýhodách placení přes sdružené inkaso si přečtěte v článku SIPO vám usnadní placení daně z nemovitých věcí na BusinessInfo.cz.

Jak ušetřit čas a státu poštovní poplatky?

  • Úplně nejpohodlnější a bez každoročních starostí je tedy placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO. Stačí se nejpozději do 31. ledna přihlásit na finančním úřadě.

Postihy pro opozdilce

V případě, že poplatníci nedodrží termín a přiznání neodevzdají včas, hrozí jim samozřejmě pokuta. Úředníci mohou být ze zákona shovívaví pouze týden. „Do 7. února, tedy dalších pět pracovních dní, správce daně žádné sankce nevyměřuje. V případě delšího prodlení už se ale postihu nevyhnete,“ připomíná daňová poradkyně Tax Vision Blanka Štarmanová.

Pokud nepodají daňové přiznání včas, zaplatí hříšníci 0,05 % vyměřené daně za každý den prodlení. Pokuta se vyšplhá maximálně na pět procent vyměřené daně či daňové ztráty a nikdo nesmí být potrestán sankcí vyšší než 300 tisíc korun. Pokud bude postih nižší než 200 korun, správce daně vám jej odpustí.

Dvoutisícovou pokutu mohou dostat ti, již mají aktivní datovou schránku, ale odevzdají jej v listinné podobě. V případě, že správce daně rozhodne, že jste mu nesplněním své povinnosti záměrně zkomplikoval práci, může vám napařit dokonce padesátitisícovou pokutu.

Od srpna 2017 nicméně platí, že majitele aktivních datovek nečeká postih automaticky. Chybujícího plátce vyzve berňák ke korekci, a pouze v případě, že svůj omyl nenapraví, potrestá jej následně.

Daň ovlivňují obecní koeficienty

Výše daně závisí na typu nemovitosti a obci, v níž se byt, dům, garáž či pozemek nacházejí. Každá obec si může vyhláškou stanovit vlastní koeficient, jímž se daň násobí podle typu nemovitosti. Příslušné koeficienty, které jsou rozhodující pro výpočet daně v jednotlivých obcích a často se mění z roku na rok, najdete pomocí aplikace Vyhledávání koeficientů pro podání k dani z nemovitých věcí na stránkách Finanční správy ČR.

Ke změně místního koeficientu došlo od 1. ledna 2020 například v české metropoli. V souvislosti s tím  dochází k úpravám i u u některých městských částí Prahy.

Jakub Procházka
• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění
• Teritorium: Česká republika