Krize na trhu práce v Německu?


  • Země: DE – Německo
  • Datum zveřejnění: 15.07.2019

Růst německého průmyslu v současné době zpomaluje. Dva nejdůležitější sektory, strojírenství a automobilový průmysl, revidovaly své prognózy na aktuální rok směrem dolů a nyní dokonce očekávají pokles výroby. Chemická společnost BASF musela drasticky upravit prognózu zisku, která byla interpretována jako varovný signál pro celou ekonomiku, protože produkty chemického průmyslu jsou využívány v mnoha jiných průmyslových odvětvích. Výrobní podniky navíc v nadcházejících měsících očekávají opětovný nárůst krátkodobých pracovních poměrů.

Přinejmenším s ohledem na osoby zaměstnané v průmyslu však stále neexistuje žádný náznak krize. Podle Německého statistického úřadu se počet lidí zaměstnaných v průmyslu v květnu ve srovnání s předchozím měsícem mírně snížil o 0,1 procenta. Ve srovnání se stejným měsícem loňského roku se však jedná o nárůst o 1,4 procenta. To znamená, že německý průmysl nyní zaměstnává necelých 5,7 milionu lidí. I v krizových odvětvích, jako je strojírenství, chemický průmysl a automobilový průmysl, se počet zaměstnanců stále zvyšuje.

Největší nárůst počtu zaměstnanců ve srovnání se stejným měsícem minulého roku byl ve výrobě zařízení pro zpracování dat, elektronických a optických výrobků (o 3 %). Rovněž neúměrně vzrostla zaměstnanost ve výrobě potravin a krmiv (o 2,1 %), ve strojírenství (o 1,9 %) a v kovovýrobě (o 1,8 %). Naopak došlo k poklesu počtu zaměstnanců ve výrobě elektrických zařízení (o – 1,1 %).

Některé velké automobilové společnosti, například Volkswagen nebo americký výrobce Ford, nedávno oznámily, že budou snižovat počet pracovních míst. Chtějí to dělat bez výpovědí – místo toho spoléhají na dohodu a odstupné a programy předčasného odchodu do důchodu.
Krátkodobý pracovní poměr také v podstatě slouží k zamezení propouštění. Demografické změny navíc hrají roli v současné fázi hospodářského cyklu. Kvalitní pracovní síla je vzácná. Proto si mnoho společností udržuje své zaměstnance, i když se věci nevyvíjejí dobře. Obávají se, že nenajdou nové.

Odborníci na trh práce očekávají, že i přes oslabující se ekonomiku napříč všemi odvětvími průmyslu se počet zaměstnanců v Německu v průběhu roku bude i nadále zvyšovat, ale tempo růstu se pravděpodobně poněkud zpomalí.

Zdroj: F. A. Z
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Düsseldorf.

Souborové přílohy

Pravidelné novinky e-mailem