Která odvětví v USA táhnou ekonomiku?

Nejvyšší očekávaný dovozní potenciál do USA v rámci následujících pěti let je rozložen přes několik průmyslových odvětví.

Jsou jimi hlavně petrochemický, automobilový a farmaceutický průmysl a také výroba komunikačních zařízení.

Ilustrační fotografie

Průmysl výroby kovových nádrží zaznamenal během pěti let do roku 2022 trvalý pokles. Tržby v roce 2017 vzrostly, když se cena ropy zotavila a přispěla k růstu příjmů, čímž se zvrátil trend poklesu. Negativní ekonomický dopad pandemie covidu-19 potlačil příjmy v roce 2020. Celkově se očekává, že průmysl poroste tempem 3,4 % na 11,0 miliardy dolarů během následujících pěti let, což bude podpořeno očekávaným poklesem o 5,9 % pouze v roce 2022.

Automobilový průmysl měl během pěti let do roku 2022 hrbolatou cestu. Ve velké části tohoto období napomohlo zlepšení ekonomiky automobilovému sektoru celkově. Klesající ceny pohonných hmot a ropy v uplynulém desetiletí napomohly zvýšit poptávku po nákladních automobilech a vozidlech SUV na úkor kompaktních automobilů a sedanů. Reakcí automobilek na měnící se preference spotřebitelů bylo přesunutí výroby od menších osobních vozidel, které na současném trhu chybí.

Digitrony slaví comeback. Český startup uspěl s technickou stavebnicí

Během posledních pěti let zaznamenal farmaceutický výrobní průmysl několik nových léků, přičemž jen v roce 2021 bylo schváleno téměř 50 nových léků. Vzhledem k rostoucí kontrole cen, konkurenci výrobců neznačkových léků, zintenzivnění tržní konkurence mezi značkovými výrobci a rostoucím výdajům na výzkum a vývoj (R&D), přesunulo mnoho farmaceutických výrobců své strategické zaměření na lukrativnější terapeutické oblasti, jako jsou vzácná onemocnění a onkologie.

Průmysl výroby komunikačních zařízení pro rozhlasové a televizní vysílání, satelity, antény, zařízení pro globální polohovací systém (GPS), pagery, mobilní komunikační zařízení a mobilní telefony. 

Kolísající ceny komodit a nestabilní trhy s energií způsobily, že odvětví ropných vrtů a těžby plynu mělo extrémně vysokou úroveň volatility příjmů během pěti let do roku 2022. 

Dalšími tahouny ekonomiky USA jsou zpracování ropy v USA (dovoz za rok 2022 dosáhl 84,2 miliardy dolarů), výroba počítačů (dovoz za rok 2022 byl 67,3 miliardy dolarů), metalurgické zpracování neželezných kovů (dovoz za rok 2022 činil 64,6 miliardy dolarů), výroba letadel, leteckých motorů a dílů (dovoz za rok 2022 byl 53,2 miliardy dolarů) a výroba lékařských přístrojů a pomůcek (dovoz za rok 2022 byl 46,5 miliardy dolarů).

Zdroj: www.ibisworld.com
Zpracoval tým zaměstnanců zahraniční kanceláře CzechTrade USA (Chicago).