Kvalifikovaní pracovníci odcházejí z Jižní Afriky

Jihoafrická vláda chce více monitorovat kvalifikované pracovníky, kteří odcházejí pracovat do jiných zemí.

V Jihoafrické republice dochází dlouhodobě k odchodu kvalifikovaných pracovníků za lepšími nabídkami do zahraničí. Tamní  vláda plánuje více sledovat cesty těchto lidí a bude se snažit najít vhodné nástroje, jak tyto specialisty udržet v zemi a omezit příliv nekvalifikovaných pracovníků. Hlavní prioritou by mělo být vytvořit podmínky nejen pro místní občany, ale více umožnit i cizincům ucházet se o určité pracovní pozice.

Ilustrační fotografie

Od roku 1994 dochází ke stále vyšší emigraci jihoafrických specialistů a některé statistiky uvádí, že až pětina kvalifikovaných pracovníků v určitých oblastech poskytuje svoje služby ze zahraničí. Vláda se bude snažit i více monitorovat jednotlivé obory a v těch, kde dochází k nejvyššímu nedostatku pracovních sil, se budou snažit motivovat pracovníky, aby zůstali. Jedním z nástrojů by například mohl být příslib rychlejšího získání trvalého pobytu v zemi pro cizince nebo možnost dočasného/trvalého návratu pro jihoafrické emigranty.

Vláda nyní zvažuje změny v systému sběru dat, neboť historicky nezveřejňuje počty emigrujících lidí, ale uchovává údaje o turistech a imigrantech směřujících do JAR. Politici si od této změny slibují lepší přehled v jednotlivých pracovních odvětvích (zdravotnictví, výroba, odtok peněz atd.), a to zejména do kterých zemí lidé v jednotlivých odvětvích nejčastěji odchází. V některých odvětvích by se tedy mohly otevřít i nové příležitosti pro kvalifikované cizince, kteří mají jinak vstup do JAR komplikovaný.

Díky širšímu sledování pohybu těchto lidí bude větší příležitost i pro české exportéry otevírat vlastní pobočky v JAR bez potřeby pomoci lokálních distributorů.


Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade JAR.
Zdroj: businesstech.co.za  

• Témata: Ekonomika ve světě
• Oblasti podnikání: Vzdělávání, lidské zdroje