Kvůli pandemii poklesla míra importu ve španělských přístavech

V přístavu Castellón, který je jednou z hlavních vstupních obchodních bran na místní trh, byl od ledna 2020 zaznamenán pokles poptávky po produktech ze zahraničí o 20 %.

Nejvíce klesla hodnota dovozu paliv, a to meziročně o 30 %, dále import produktů anorganické a organické chemie. Na druhou stranu se o 25 % zvýšila poptávka po tucích a olejích. Vývoz z oblasti klesl o 13 procent.

Zdroj: El Mundo, zpracovala Zahraniční kancelář CzechTrade v Madridu

Pravidelné novinky e-mailem