Liberalizace sektoru služeb v hlavním městě Číny

Sektor služeb v Pekingu se otevírá zahraničním investorům.

V polovině srpna 2019 pekingský obchodní úřad (vlastně místní pobočka ministerstva obchodu) zveřejnila 3letý akční plán pro další otevření sektoru služeb ve městě pro zahraniční investory. Plán je v souladu s opatřeními, které již místní vláda přijala v minulosti (od 2015). Cílem je přilákat zahraniční investice a vytvořit z Pekingu centrum politiky, kultury, mezinárodní výměny, inovací a zároveň zónu, kde se budou testovat různé pilotní politiky (které při úspěchu v Pekingu se budou rozšiřovat na další oblasti v Číně).

Akční plán přináší uvolnění do následujících 8 oblastí: věda a technologie; internetové informace; finance; vzdělávání; kultura; cestovní ruch; zdravotní péče a profesionální služby. Liberalizační opatření jsou různá, od podpory vytváření klastrů, usnadnění získání víz pro zahraniční talenty, snížení restrikcí ohledně zahraničního vlastnictví či vstupních bariér až po podporu vzájemného uznávání kvalifikací.

Přidaná hodnota sektoru služeb dosáhla v Pekingu výše 2256,7 mld. RMB v roce 2017. V první polovině roku 2019 se podílel sektor služeb z 82,8 % na HDP hlavního města. Ve srovnání s ostatními regiony Číny vede v absolutních číslech provincie Guangdong, Jiangsu a Shandong, v porovnání dle podílu na HDP pak na 1. místě je Peking. V roce 2018 zahraničních obchod Pekingu ve službách dosáhl 10% nárůstu (1/5 celkového zahraničního obchodu se službami Číny).

Zájemci o tuto problematiku mohou kontaktovat zahraniční kanceláře agentury CzechTrade v Číně, které poskytnou podrobnější informace k sektoru a novým opatřením, doporučení ke vstupu na čínský trh a další zajímavé tipy ohledně podnikání v Číně.

Zdroj: China Briefing, Beijing Municipal Commerce Bureau, Statistický úřad ČLR
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře agentury CzechTrade v Pekingu

Pravidelné novinky e-mailem