Litevská ekonomika covidový rok 2021 zvládla. Radost kazí inflace

Litevský statistický úřad zveřejnil souhrn klíčových ekonomických ukazatelů za předchozí rok. V roce 2021 se v Litvě zvýšily mzdy, většina pozitivního efektu ale byla vyrušena inflací.

HDP Litvy v roce 2021 činil 55,4 miliardy eur. Oproti předchozímu roku vzrostl o 5,1 %. Mezi sektory, které loni nejvíce rostly, patřil maloobchod a služby (2,6 %) a výrobní průmysl (2,1 %).

Ilustrační fotografie

Největší nárůst produkce byl v odvětvích chemických výrobků (45,6 %), motorových vozidel a přívěsů (39,9 %), ostatních vozidel a zařízení (34,9 %), kovů (28,9 %), jakož i počítačů, elektroniky a optických výrobků (28,2 %). 

Podle ředitele Litevského centra sociálních věd Boguslavase Gruževskise patřil růst HDP Litvy a ekonomická stabilita k nejvyšším v EU. 

Roční míra inflace zaznamenaná v prosinci 2021 činila 10,6 % a byla nejvyšší za posledních pět let. Vysoká inflace byla způsobena zvýšením cen zboží a služeb souvisejících s bydlením o 24,6 %, včetně vody, elektřiny, plynu a dalších paliv. Ceny zboží a služeb v dopravě loni vzrostly o 17,8 %, u potravin a nealkoholických nápojů se jednalo o nárůst o 10,4 %. V roce 2021 byla průměrná roční míra inflace na základě harmonizovaného indexu spotřebitelských cen v EU 2,9 % ve srovnání s 4,6 % v Litvě.

Ceny nemovitostí v Litvě loni dosáhly rekordních hodnot. Ve třetím čtvrtletí roku 2021 vzrostly o 18,9 % ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku.

Češi vybaví města budoucnosti chytrými stromy nebo multifunkčními lavičkami

Průměrná měsíční mzda před zdaněním loni v Litvě vzrostla téměř o 10 % na 1568 eur. Průměrná mzda po zdanění byla 995,3 eura. Reálné mzdy očištěné o inflaci se v roce 2021 zvýšily o 4,1 %. Nejvyšší čisté mzdy měli pracovníci v informačních a komunikačních odvětvích (kolem 1 721 eur), ve finanční a pojišťovací činnosti (kolem 1 612) a odborných, vědeckých a technických činnostech (kolem 1 230 eur). Medián mzdy po zdanění byl 804 eur, tzn. polovina pracovní síly země vydělávala 804 eur nebo méně.

Litva loni vyvezla zboží v hodnotě 34,5 miliardy eur, dovoz činil 37,5 miliardy eur. Vývoz v roce 2021 vzrostl ve srovnání s rokem 2020 o 20,3 % a dovoz o 28,5 %. Mezi lednem a listopadem loňského roku byly hlavními cíli litevského exportu Rusko, Lotyšsko, Německo a Polsko. Hlavní exportní položky Litvy spadají do chemického a souvisejícího průmyslu (14,9 %), strojů a elektrických zařízení (13,5 %) a minerálních produktů (10 %).

Litva dovážela především stroje a mechanická zařízení (17,8 %), minerální výrobky (17,3 %) a chemické a příbuzné výrobky (12,2 %).

Kumulativní přímé zahraniční investice v Litvě loni vzrostly o 4,1 %. V září 2021 dosáhly 24,8 miliardy eur. Největším investorem v Litvě bylo Německo, následované Švédskem, Estonskem, Nizozemskem, Hongkongem, Polskem a Kyprem. Kumulativní přímé investice Litvy v zahraničí loni vzrostly o 4,4 % a v září 2021 dosáhly 9 miliardy eur.

Největší investice byly uskutečněny v USA, Lotyšsku, Estonsku, Kypru a Nizozemsku.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Lotyšsko s působností pro celé Pobaltí.
Zdroj: LRT

• Teritorium: Evropa | Litva | Zahraničí