Lithium se pro Kazachstán může stát druhou ropou

Globální výroba elektrických vozidel zvyšuje poptávku po kazašském lithiu.

V příštím desetiletí se očekává obrovský růst v segmentu výroby elektromobilů. Podle Bauyrzhana Aitkulova, vedoucího projektů těžebního a hutního komplexu NC KAZAKH INVEST, se tím postupně sníží poptávka po potřebě ropy a zemního plynu. Jak uvádí Bauyrzhan Aitkulov, budoucnost je v lithiu.

Vyrábí se z něj lithium-iontové baterie, které jsou široce používány v chytrých telefonech, laptopech a elektrických vozidlech, jako jsou hybridní automobily, elektrická vozidla nebo e-kola. Největší celosvětovou poptávku po lithiu však táhne výroba elektromobilů.

Mineralizace lithia byla zavedena v regionech Východní Kazachstán, Aktobe, Kostanay a Západní Kazachstán. V blízkosti ložisek lithia se plánuje vybudovat těžební a zpracovatelský závod. Podle předběžných výpočtů se projekt odhaduje na 102 milionů USD, výrobní kapacita dosáhne čtyř tisíc tun uhličitanu lithného ročně.

Vzhledem k rostoucí poptávce po kovu kazašské těžební společnosti již zahájily v oblastech průzkumné práce. Podle amerického geologického průzkumu činí zásoby lithia v Kazachstánu 50 tisíc tun. Ale vzhledem k tomu, že současné informace jsou založené na výzkumu z doby sovětské éry, zůstává velká část zásob lithia nedostatečně prozkoumána.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Kazachstán.
Zdroj: www.kapital.kz
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Nerostné suroviny a polotovary
• Teritorium: Asie | Kazachstán | Zahraničí